Inge Olsen

Krystalsolen   UndervisningsCentret i Esrum


Uddrag af inspirationer fra lysrejser

Gå tilbage til toppen ved at dobbeltklikke overalt på siden.


Inspirationer fra England august 2010
Inspirationer fra Canada september 2009
Inspirationer fra Rumænien april-maj 2009
Inspirationer fra Kroatien september 2008
Inspirationer fra Kjerringøy juni 2008
Inspirationer fra Island august 2007
Inspirationer fra Portugal juni 2006
Inspirationer fra Norge juli 2005
Inspirationer fra Tyrkiet maj 2005
Inspirationer fra Ungarn-Rumænien august 2004
Inspirationer fra Corsica maj 2004

Her kan læses nogle af de inspirationer, som under lysrejser er formidlet til Inge Olsen af bl.a. Sananda, Greven af St. Germain, Mesteren Jupiter, Den Franske Mester, Maria, Den Stille Moder, Lady Miriam, Kwan Yin, Andromeda Rex, Melchizedek, Metatron, nationaldevaer og fjelddevaer.

Lysrejse til Rumænien 25. april - 2. maj 2009

25. april 2009 I flyet mellem Wien og Bukarest
This evening will be giving a blessing to the group and to the area, where you will stay this night.
The Count of Sct. Germain will take care of that in this beloved country, where he in earlier lifetimes
has spent so much time to prepare the developement of the future.

Lady Portia:
My dear people. I have invited you to go to this area of Europe to strengthen the people to go their way. I have invited you to help people in the country to release their fear. I have insisted, incouraged you to go to this country to help people find the inner strength, build of love and care.

Your yourselves are not ordinary people. You have travelled a long way to get to where you are to-day in your belief, in your level of love and consciousness. I believe that your group has the habilities to help this country and the people living there, to a higher level of human consciousness.

Your guide is an angel we have sent to you, and the driver will take care both of the driving and taking care of the people. Just look forward to the coming days, as we do. Just BE, and we will able to use the group as a kind of tool to enlighten the people in their hearts and mind. Just be relaxed and quiet. We are around you.

You have arrived. I am pleased. I welcome you.26. april 2009
Just enjoy being in Rumania. Relax, be open minded. We will meet you to night.

The Count of Sct. Germain
I am with you and want this land released from sorrow and pains – and you are part of this.
With your help it may happen.26. april 2009
Gruppen er ved at samles for et dybere arbejde.

Som ærkeenglen Michael kontaktes du, for at Guds viljessværd og min rensende ild kan strømme direkte mod Jordens indre. Min sværdild vil gennembryde modstanden mod forandring. Gennembryde modstanden mod nye tider.

Dette folk må og skal rejse sig. Dette fok må slippe tendensen til at leve i fortiden,
må åbne sig mod fremtiden.

På denne aften vil min sværdild arbejde. Kristus vil styrke Kristusfrekvensen i hjerterne,
og Greven vil aktivere Den Ny Tids impulser i dette område af landet.

Be aware of that – do not hezitate in your minds – we are around you and will protect and sustain what is needed. Vær opmærksom på det – tøv ikke i jeres sind – vi er omkring jer og vil beskytte og støtte det, der er behov for.27. april 2009 kl. 19.
Energien vil intensiveres over de næste dage i gruppen og gennem gruppen. Det forberedende arbejde har nu fundet sted, og 7. stråle vil arbejde mere direkte med forvandlinger og transmutation til følge. Gruppen har formået at indgå i en harmonisering til trods for individuelle særpræg. Dybere kvaliteter vil blive aktiveret i det rumænske folk og i deltagerne.

På rejsen i morgen, vil alle gå gennem 7 forvandlende porte. En transmutation finder sted. Chakra efter chakra finder sted, chakra efter chakra, så bevar din rodforbindelse og kontakt til moder jord for en harmonisk transmutation, hvor balancen er central. I sandhed en Lysets rejse. Den samme transmutation vil finde sted flere centrale steder i landet på dagen i morgen.

Dagen i dag har i sig haft blidhed og sødme. Dagen i morgen vil være og opleves mere kraftfuld – et led i den planlagte proces, hvor receptiviteten er blevet forberedt.

Repræsentanter for de 7 stråler vil i morgen arbejde direkte gennem gruppen og forberedelse hertil vil finde sted under søvnen i nat.

Et lys crescendo vil opleves, og en meditation må finde sted i morgen, inden søvnens indtræden, som en afsluttende balancering.28. april 2009
Your smile is our job.28. april 2009
Fredfyldte toner vil pulsere overalt på denne dag. Den gennembrydende energi har sat sig sine spor. Gruppens opgave er at være til stede, ikke blot med den ydre bevidsthed, men også med den indre.

Gruppen har til opgave på denne dag at åbne for sjælen og sjælens nærvær ved at hvile i Selvet med tillid i Nuet, og vished om en lysende fremtid også for dette land og folk.

Devaer er blevet styrket i deres tro på fremtiden. Menneskets hjerteglød er blevet styrket, og i hjertet over Rumænien brænder Kristusflammen med styrke og vedholdenhed.

Rejs da videre på din færd.28. april 2009
En balancering, en renselse vil finde sted i den enkelte, i gruppen, for at energien kan arbejde så direkte som muligt.

Greven hilser gruppen og vil komme til stede under aftenens meditation for et dybere arbejde.
Engle fra 7. stråle ashramen vil følge jer på denne dag for at koordinere og samstemme energier.
og enhver vil føle sig som født på ny.

De store bjergdevaer ved om jert komme og vil hilse jer som de hjælpere I er i Lysets arbejde.
De 7 forvandlingsporte vil blive passeret en efter en – når tid er – i løber af rejsen denne dag.


Glæd dig. Det er en transformationsproces for befolkningen, for gruppen og for dig.

Vi er med jer!
Vær med os.
Inspirationer i bjergene - et sted, hvor bussen stoppede og vi vandrede lidt omkring

Inge: Hvad gør I? Svar: Aktiverer og styrker Lyset. Det er påkrævet......... Jeg har talt på alles vegne.
...
Jeg hviler. Forstyr mig ikke, men jeg er klar til Nyt
...
Vi er med på det nye, som sker
...
Gruppe af krokus: Vi stråler og lyser
...
Træer: Vi er taknemmelige
28. april 2009
Greven:
Andre har nu overtaget disse funktioner, og jeg selv er mere den, der påser, at udviklingen går i den retning, som er planlagt. I dette arbejde er af uvurderlig betydning, at visse individer og grupper har en indsigt og en parathed til at indgå som brobyggere, i forhold til den tid, som er, og den tid, som er på vej, som er parat til, så langt det er muligt at slippe personlighedens stolthed,. Parat til at indgå som pionerer i den tid, som er, og den tid, som er på vej. Mennesker, som har sagt ja til at blive trænet, som har sagt ja til at påtage sig visse opgaver i den udvikling, som er , og som er på vej, og hvori indgår mange elementer, hvor mange energier må styrkes, og andre må svækkes.

Sid da en tid under min bevågenhed omkring denne Violette Flamme, for at også du og I som gruppe kan gennemgå en dybere forvandling, og derved rejse med min energi videre ind i dette land i de kommende dage.

Vær den, du er. Repræsenter derved din egen ånd. Menneske, slip dine forbehold og vær med mig, som jeg er med dig repræsenterende din ånd, repræsenterende de nye tider på Jorden, repræsenterende den tid, hvor ånd og stof vil mødes, og meget på Jorden forandres.

Se hvordan indre templer belives. Se hvordan hellige steder aktiveres, og hidtil skjulte lysdepoter begynder at vibrere - igen for at fremme de nye tider.29. april 2009 Jeg er gruppens leder på de indre planer. Min opgave er at føre gruppen gennem de områder og processer, som er ønsket. Mit tilholdssted er i Karpaterne, hvor jeg leder Det Hemmelige Broderskab, som har til opgave at føre dette land og folk ind i fremtiden med dets stolthed og traditioner og kultur, men fri af fortidens traumer og overgreb, både i nyere tid og længere tilbage, da krige bølgede i dette område af Europa.

Der findes en elite – veluddannede også i det spirituelle, som sender højt vibrerende impulser til de modtagelige, som der lettere kan gå mod fremtiden.

En lysets vækkelse har gennem de senere år fundet sted og er medvirkende til glæden ved livet og ønsket om samkvem med ”de fremmede.” Folket er ikke længere skræmt og ønsker kontakt.”

Over Rumænien ligger i disse dage en flåde af rumskibe anført af Andromeda Rex for at fremme og delvis beskytte Lysets eksponering.

Andromeda Rex:
”Hør min stemme, opfang min frekvens, som en indre tone, der tilskynder til styrke, renhed og klarhed. Vi kender hinanden fra lysarbejde i nord. Nu gælder det lysarbejde her.

Mine folk kan I møde på jeres vej, der nogle har taget menneskelig skikkelse. Nogle af mine folk ser og kender jer i jer indre identitet. Dette fremmer Lysets pulseren.

Metatron står over de transsylvanske bjerge pulserende sin frekvens, sit lys til fremme af de vækkede lyspotentialer.

Metatron vil på denne dag oplade sin røst til fremme af planen og vil særligt aktivere og styrke Lyset i de større devavæsener i bjergområderne, som har indflydelse, magt og kraft til at vække de sovende frekvenser og lys dioder i naturens riger.

Folket selv får anden hjælp, og den 7. stråle vil øges i intensitet, så også omverdenen ser et folk rejse sig med mod og vilje til forandring. Visse vil dog stadig passe deres dont på landet.

At befolkningen rejser ud er til gavn for landet. Mange vil vende tilbage, når tid er i dette eller kommende liv, men bor de udenfor landet, er de som transmittere af den vestlige kulturs landvindinger og kan bidrage med deres indsigt, viden og højere vibrerende impulser, og dermed yde deres bidrag til udvikling helt ned på det fysiske plan.

Sigøjnerne er en uddøende race, men vil endnu en tid gennemleve og udleve deres, ofte i kontrast til omgivelserne. Men det er deres vej, og det I oplever som ulykkelighed er en del af mødet med andre kulturer. I sig selv har de andre værdier, og deres ”problem” er manglende vilje til at ville indordne sig i en mere moderne kultur, og derfor må de med tiden som race forlade/slippe tilknytningen til planeten Jorden. Dette er en del af udviklingen.

Støt hvor du kan, men enhver må gå sin vej

Alt går, som det skal, også på jeres rejse.”

Andromeda Rex
29. april Aften Medisa
Gruppen har været en del af en lysindstrømning på denne dag, strømmende fra planeten Merkur, for at fremme intelligens og færdigheder.30. april 2009
I er nu i Mystikkens land, det område, hvor alt kan ske, også uden menneskelig indsigt og viden. I er kommet der, hvor menneskene har en vis ligegyldighed i sig med hensyn til fremtiden.
En dybere meditation er ønsket denne aften.

Jeg er gruppens leder og vil nu fører jer dybere ind i mystiken, ind i magien. Jeg vil hjælpe jer til at forstå, at alt kan forvandles, også jeres problemer.

Lyset og balancen er til stede i alt. Aldrig mere kommer du til at balancere på kanten. Balancen er i dig, og altid vil du kunne være i kontakt med dit indre balancepunkt, dit indre jeg.

Det er tid at slippe frygten, for der er intet at frygte, når du lever dit liv med tillid og ved, at dit jeg altid er balanceret, og du altid kan søge svar via dit jeg.

Violette devaer arbejder i det ganske land.
Violette dansende flammer er til stede over alt.
Lyset er i dig.


Bekræft:

Jeg er Lys
Jeg er kærlighed
Jeg er mit liv
Jeg er Guds liv
Jeg er livet i stoffet
Jeg er den jeg er
Jeg ER
30. april 2009
My dear people. You have been working day after day in this country, raising the people, raising the Light.

I am thankful on behalf of the people, the animals, nature, and the inner life. The devaes are uplifted, and so am I, the Deva of this country. I am strengthend and know where to go.

Ingen er uberørte af dét, som er sket. Lystråde er styrket i det rumænske folk og til verden omkring. Den indre styrke, det indre mod er opildnet af de ildkræfter, som blev vækket i landet.

De hellige bjerge ved om jeres komme og vil gennem jer styrke deres virke. Vældige kræfter og viden om fortiden, nutid og fremtid, er i bjergets indre bibliotek, der er som en spejling af menneskehedens udvikling og historie.

Metatron ”har sin gang” i dette indre tempel, og derfor ”blev han synlig” under meditationen i går.

I dette indre lystempel holdes møder med repræsentanter fra menneskeheden, fra Hierarkiet, og fra repræsentanter fra omkringliggende galakser for visse justeringer i udviklingen.

Planeten Neptun stråler direkte ned og påvirker derved aspekter af udviklingen.

En hellig flamme brænder i dette indre tempel repræsenterende Jordens hellige indre ild, og mange væsner mødes der, når tid er. Greven er en velkendt gæst og mange andre, hvis navne ikke må nævnes. Men igen Metatron er på en indre trone samarbejdende med Morya om racernes udvikling, samarbejdende med Sananda om undervisning af menneskeheden.

Let it be the way it is. Do not hesitate to go up there. Be uplifted by the energies and bring them out to the world as a gift, as a promise of a brightend future for the Earth and this part of the world.

Tøv aldrig i dit arbejde for Lyset.I meditation på bjerget i 2000 meters højde - megen vindstøj visse steder på optagelserne
En indre Mester byder os velkommen
i dette bjergområde, byder os velkommen som Lysets repræsentanter fra Nord, byder os velkommen blandt andre Lysets repræsentanter.

Denne mægtige Lysets repræsentant beretter, at i disse områder, er mange ting skjult for menneskene. Mange elementer, som har ligget her siden tidernes morgen, som en dag, når tid er, vil blive åbenbaret, vil blive aktiveret som et led i Den Store Plan.

Han forklarer, at på et hemmeligt sted i disse bjerge, er hele zodiakken aftegnet. I denne Zodiak indgår en ….......

Stedet her følger nøje solens bevægelse på himlen, følger nøje Zodiakkens bevægelse og ved fra gammel tid, at en ny æra for Jorden er ved at blive indledt. Disse væsener, som arbejder med de for os hemmelige områder, vil endnu i lang tid forblive skjulte, for menneskene er endnu ikke rede til at kunne administrere den viden, som er.

Først må menneskene forberedes, for at det bliver muligt at mødes på et plan, hvor udveksling kan finde sted.

De væsener, som lever i disse bjergrige områder, er mere optaget af zodiakken, er mere optaget af himmel-legemernes bevægelse og disses påvirkning på Jorden og dens befolkning, end de er specielt optaget af, hvad der sker på Jorden. De ved, at når tid er, vil visse ildlignende signaler gå igennem de jordiske og æteriske sfærer. Og de vil da vide, at det er tid til tilsynekomst, vil da vide, hvornår det er muligt at åbenbare noget af den skjulte viden, som på afgørende vis vil hjælpe menneskeheden videre frem i en forståelse af deres andel i et intergalaktisk broderskab.

Det er vigtigt, at menneskene ikke bliver for ivrige. For nogle af de elementer, der ligger også i disse bjergområder har at gøre med riger, hvor menneskene og de væsener, som levede dengang, blev for ivrige. Derfor må visse formler skjules, indtil en ny tidsæra, hvor de igen kan frigives.

Fra visse bevidstheder har man troet, at Jorden og menneskeheden kunne gå en mere direkte udvikling end det, der har vist sig muligt. Det betyder, at visse aspekter må henlægges og afvente tidspunktet for aktivering.

Samtidigt siges det også, at der på Jorden er sket en lang større intervention fra rummet, end det tidligere var planlagt, og disse mange væsener, som kommer fra fjernere galakser, som kommer fra planeter og stjernesystemer, vil medvirke til, at Jorden kan løftes, også inden for den tidsramme, der var lagt. Jordmenneskene i sig selv viste sig ikke at magte det.

Dette har så betydet, at det intergalaktiske samarbejde er blevet udvidet, og det i sig har også visse fordele for den samlede udvikling. Så den interaktion, som menneskene mere og mere bliver klar over som en nødvendighed, er også en interaktion, som mange andre væsener videre ud i sfæren er klar over er nødvendig:
At det ikke længere er muligt at fastholde sin egen identitet, men at anvende denne identitet til at være en del af helheden, en del af samspillet, selv om man som individ kan være nødt til at afgive visse erhvervede privilegier.

Andromeda Rex står med sin flåde over hele denne del af Europa. Via sin …....... sendes kraftige signaler ned i hver eneste regering ...........som en styrke til, at tendensen til uafhængighed og selvstændighed for egen vinding, kan minimeres.

Disse vældige strålefrekvenser udgår til en form for radarsystem, som allerede er opbygget i de æteriske sfærer. Og igennem disse æteriske radar ystemer vil de lysfrekvenser, som afgives i denne stund, som ikke er mulige at måle i tid, blive afgivet - og mere er ikke nødigt at sige herom.

Andromeda Rex har stadig flere af sine folk inkarneret også som mennesker på Jorden. Det betyder, at han kan arbejde langt mere direkte end nogen sinde tidligere. Det betyder, at nogle af hans folk, som agerer som mennesker på Jorden, også fungerer som en form for transmittere for meget høje lys-laser-frekvenser, og at de i visse perioder af livet fra øjeblikke til længere perioder, afgiver disse særlige laser lysfrekvenser igennem deres legemer. Primært igennem det 4. mentale plan, fordi der dér er en vis receptivitet i de jordiske sfærer.

Arcturus
Et andet væsen kommer til syne og repræsenterer sig som repræsenterende Arcturus, som særligt arbejder igennem planeten Neptun, og som særligt intensiverer sin strålefrekvens ind i de lande, hvor en stor del af befolkningen endnu ikke har en særlig viden- eller uddannelsesfrekvens.

Det sker, fordi det er vigtigt, at menneskene generelt bliver mere vidende, end de er i dag. Ikke absolut alene omkring de jordiske liv og alt, hvad der sker der, men også i forhold til det intergalaktiske liv. Det betyder ikke kun, at skoler for børn og voksne vil blive styrket og uddannelse, men det betyder også, at intergalaktiske skoler vil komme til at fremstå mere og mere, fordi det er vigtigt, at menneskene ikke begrænser deres identitet til det jordiske. Og dette siges at være en antydning af det Lysets spil, som foregår, og som stadigt intensiveres.

Gruppen anmodes om at være receptive, for dermed at kunne reflektere igennem deres lysdioder, de frekvenser, som derved mere direkte vil kunne spille ind i menneskehedens liv og identitet, også i dette land.

De store lysbevidstheder arbejder med Den Store Plan, men mindre lysbevidstheder må kontaktes for derved at viderebringe elementer af Den Store Plan. De vældige kraftfelter, som findes i det område, hvor gruppen i øjeblikket befinder sig, kan ikke umiddelbart frigives, da det ville kunne ryste, ikke blot dette land, men ryste hele verden. Dette er ikke hensigtsmæssigt, og derfor foregår der kommunikationer imellem de store hellige steder, de store bjergkæder i verden, for at alt kan samstemmes i henhold til Planen.

I denne planlægning er Metatron et af de store væsner, som bjergbevidsthederne samarbejder med, og herunder også ærkeenglen ….. , som i høj grad har med jordelementet at gøre, men ikke absolut den fysiske Jord.

Så spillet er i gang, og som lysarbejder bedes du være en del af dette spil med de elementer, som bliver dig givet og med åbenhed for i dette øjeblik som enkelt individ, som gruppe, at være en lystransmitter for hele den kosmiske energiindstrømning hele den aktivering, som er mulig mere direkte i de jordiske sfærer, hvad enten energierne strømmer oppefra, indefra eller nedefra set i forhold til …...........

Store devaer er forsamlet, ikke akkurat omkring gruppen, men omkring hele området, og de vil medvirke til denne Lysets pulseren, denne Lysets aktivering - og mere frigives, når tid er.

2. maj 2009 om morgenen
Tøv ikke med en anden gang at rejse til dette land.

Thanks for your staying, your kindness and your meditations. Thank you. People are uplifted. The importance of a lightgroup travelling around in the country, is enormous. New vibrations have been brought to the country, and others are awakend, as a help to people and the devas. Thank you

What you have given to the persons, who drive you around, cannot be described. Both develope habilities, which otherwise would not have been so easily awakened, and both of them will bring that back to their families, friends and surroundings.2. maj 2009 i bussen
You did it! Together we managed. I am the inner king of Rumania. I have been told about your arrival, and I am surprised and happy about, what I have seen during these days. Place after place, church after church have been uplifted. You cannot imagine what this means for the country and the people. My staff is around you and bless you, and also ask you during the next weeks to meditate and ask for enlightment from the Christ for this people.

A golden cross has raised from its inner temple and will now be a part of the breath and further developement.

We are so thankfull. Without your help and meditations, it would not have been possible in this lifetime.

I am The inner King of Rumania and from now on you are one of my pupils.

Thank God you heard our prayer. You came and returned to this country. It is fullfilled for now.

I live in the mountains right around you and the Count is one of my teachers, just as he is for you.

Be released and blessed.

Oversættelse:
I gjorde det. Det lykkedes. Jeg er Den indre Konge af Rumænien. Jeg er blevet fortalt om jer ankomst, og jeg er overrasket og lykkelig over, hvad jeg har set i disse dage. Sted efter sted, kirke efter kirke er blevet opløftet. I kan ikke forestille jer, hvad dette betyder for landet og for folket.

Min stab er omkring jeg og velsigner jer og beder jeg også i de næste uger at meditere og bede om oplysning fra Kristus til dette folk.

Et gyldent kors er rejst fra dets indre tempel og vil nu være en del af åndedraget og den videre udvikling.

Vi er så taknemmelige. Uden jeres hjælp og meditationer ville det ikke have været muligt i dette liv.

Jeg er den indre konge af Rumænien og fra nu er du en af mine elever.

Tak Gud, at du hørte vor bøn. I kom og vente tilbage til dette land. Det er fuldbragt for nu. Jeg lever i bjergene lige omkring jer, og Greven er en af mine lærer,e som han er de for jer.

Vær forløst og velsignet.


Oplysninger fra vores guide Jana Capitanu: Ved ikke om jeg helt kan læse alt hvad hun har skrevet

Bog af Radu Tinamar ”The future with dead-head” men findes kun på rumænsk

Guru som holder møder ved Sortehavet: Bivolaru – en forfatter Aurora Inoan

Berømt billedhugger: Constantin Bráncusi med udstillinger også i USA

By: Targu Jiv, the Task ( Temple?) of Silence - the columber 7 infernity

Campina - byen hvor slottet blev bygget inspireret af hans afdøde datter Julia.
Faderens navn Ioan Petricencu Hasden.
Lysrejse til Kroatien 12.-19. september 2008

Ophold i Podstrana 8 km syd for Split

Inspirationer v. Inge Olsen under gruppens ophold i Kroatien

12.9.2008 kl. 17
Udover havet står Den Violette Flammeild og pulserer som en indre og ydre forberedelse.

Sananda hilser gruppen – hilser folket. Han sender sit opløftende velsignende lys.
Han siger: Vær selv opløftet.

Dette er en Lysets rejse som har til formål at fremme lyspotentialer og spirituel vækst i dette land, dette folk. Flere af mine hjælpere vil blive nærværende og medhjælpende. De sender lys, velsignelse og fred. De vil aktivere lysdepoter i befolkningen for fremtiden.. De vil aktivere lys- og glædesdepoter. De vil opfordre til lege og glæde, frigørelse og forløsning. De vil styrke enhver af deltagerne i at fremme indre lyskvaliteter. De vil støtte og opmuntre og lyskilde efter lyskilde vil eksponeres i styrke og klang.

12.9.2008 kl. 18.30
Jeg er Havets Moder – Urmoderen.
Jeg rejser mig, og også du må rejse dig. Vise verden hvem du er, vise mig dit sande ansigt.
Havet Urmoder er jeg. Jeg ser, hvem du er. Frygt mig ikke.
Det er tid, du viser verden, hvem du er.
Jeg ser dig - se mig. Jeg hilser dig - hils mig.

Mine toner er i dit væsen og gennem dem kan du arbejde ind i Jordens vande, ind i havet, ind i urhavet for belivelse og opløftelse. Lad urtonerne spille i dit væsen.

12.9.2008 kl. 12.15
Kristus løfter gruppen ind i sin bevidsthed og lader enhedens tone spille i gruppens samlede væsen og identitet. I sandhed en åbning mod det videre arbejde. En forløsende tjeneste vil finde sted senere på denne dag. Vær så tæt på vandet som muligt.

13.9.2008 kl. 8.45
Jeg Greven kommer til jer på denne dag for at finjustere jeres legemer, for at hjælpe jer til at slippe gamle stivnede mønstre.
Mine violette devaer vil arbejde i jeres legemer som en indre klargørelse til det forestående arbejde.

Det er dagen, hvor du kan åbne mod egen højere bevidsthed. Det er dagen for erkendelser om egen indre identitet. Det er dagen for nytænkning og åbninger mod egne indre ressourcer.

Det er dagen, hvor I vil blive forbundet med dette lands Nationaldeva, som har set frem mod jert komme og medvirken til at styrke befolkningens og landets indre ressourcer, for at dette land for alvor kan bevæge sig mod nyere tider med blomstring, innovation og hjælpsomhed. Indre fredstoner vil klinge i æteren for at fremme disse fremtidstoner, og Nationaldevaen vil blive styrket i sin væren.

Vær hilset I Lysets brødre og søstre fra Nord. Vær Hilset.
I er nu budt velkommen og vi ser frem til videre (sam)arbejde.

Senere
Som gruppe er I ved at være samarbejdende Denne dag er til hvile og afslapning. Igen må I være åbne for havets indre liv, åbne for vandets betydning ikke kun for menneskene og alt liv på Jorden, men havet som en resonansbund for kosmiske kræfters intervenering i de jordiske sfærer.

Havene anvendes som rumbaser for visse udefrakommende væsner. De reflekterer ikke blot solens lys, men også kosmisk lys. Mange lysresonanser sendes gennem havet, gennem hvaler og delfiner.

Lyt mod disse toner og lad dem synge i dig for fornyelse og aktivering af kosmiske tonefrekvenser i dit væsen og i den kroatiske folkebevidsthed. Lad rensende frekvenser arbejde på denne dag.

Lørdag aften efter tjenesten
En forløsning fandt sted. Nationaldevaen fik råderum med mulighed for ekspansion. Store devaer er nu kommet til stede. De står over havet. De står over bjergene. De ser frem mod næste lysmøde.

Søndag 14.9.2008 morgen
Omsorg, ømhed, velsignelse, mildhed. Moderen er med jer.

Og se Maria er jeg: Jeg ser med mildhed på Jorden Jeg ser med mildhed på menneskenes valg i livet. Jeg fremmer den indre vækst. Jeg giver næring til mildhed, ømhed og omsorg. Menneskene lider, men ved det ikke. Min opgave – blandt mange andre – er at blødgøre hjerterne, at blødgøre sindene.

På denne dag vil min mildhed gennemstrømme dette land og folk. Jeg er med jer. Jeg er med dig.

14.9.2008 i Split
Devaen over byen Split er opmærksom og beder om jeres hjælp til at blive styrket i sit virke. Den beder om lys og kærlighed, for da vil dens potentiale mangedobles. Den samarbejder med devaer i andre af de større byer, men oplever sig svækket.

Nationaldevaen beder om dagligt at blive styrket mod lys, med kærlighed. Den oplever sig svækket, da store dele af befolkningen er mere optaget af deres eget frem for at tænke/virke i helheder.

Mesteren Kuthumi afventer at gruppen går ind i en dybere meditation, gerne denne aften, for da kan nogle af de hidtil skjulte visdomsdepoter aktiveres. Hans engle er medvirkende i en indre forberedelse.

Gruppen må påregne øget intensitet i dens virke. Tirsdag morgen forventes en dybere tjeneste som hjælp ikke blot for Kroatien, men også de omkringliggende lande. Her medregnes også Italia.

Hjertefordybelse, hjertededikation, hjerteforbrødning/forsoning af de folkeslag, som lever i den tidligere nation Jugoslavia. Nationaldevaen fra de områder /lande afventer den store tjeneste tirsdag i samarbejde med Shamballa og Jordens indre konge. Forberedelsen er i gang på de indre planer, også i jeres bevidsthed.

Sørejsen til Hvar er en del af gruppens arbejde og en dybere meditation må finde sted i eller omkring klostret for at sambinde nutiden med fremtiden. Lystoner vi klinge over området og dybt ind i de jordiske sfærer. Også det er under forberedelse.

Alene kan I ikke gøre arbejdet. Alene kan vi ikke gøre arbejdet.
Vel mødt – Vær hilset

Snart vil også Andromeda Rex og Ashtar-kommandoen sende sine hilsner til gruppen og åbne for intervention i dette lands skæbne.

Mandag 15.9.2008 kl. 7.15
Kuthumis hjælpere har aktiveret visdoms- og kærlighedskim i æteren, for at disse kan vokse og udvikle sig. Den kroatiske folkesjæl har fået aktiveret sine potentialer for vækst ind i Den Nye Tid – og nu er det tid for hjælp til de omkringliggende lande for forløsning af had og smerte, aggressivitet og vrede. Her vil Andromeda Rex være den ansvarlige via særlige strålefrekvenser vil forløsning kunne finde sted. Hans flåde har stået over havet denne nat og afventer gruppens komme til øen Hvar. Der vil kunne arbejder.

Andromeda Rex:
Jeg ser og genkender mine medarbejdere. Jeg ser og genkender jeres evne for et dybere Lysets arbejde. I bliver den membran, hvorigennem jeg kan arbejde. I bliver symbol på den forløsning, som er planlagt il at finde sted.

Jeg vil i det kommende døgn med mine folk arbejde direkte ind i Jordens mørkelag. Jeg vil arbejde direkte ind i alt mørke for forløsning. Herefter kan fredskim aktiveres.

Dagen i morgen bliver en Fredens dag, ikke blot for dette land og folk, men ud over hele Jorden.

Jeg og mine fok har arbejdet denne nat for at forberede det planlagte. Nogle af jer har været påvirket af disse strålefrekvenser og har sovet eller ikke sovet. Jeg og mine fok afventer jert møde senere denne dag. Lad også jeres sejltur være forløsende, styrkende og befriende. Slip de begrænsninger i dit væsen, som er hindrende for Lysets arbejde og implementering.

Jeg er Andromeda Rex tættere på Jorden end nogensinde.

Mandag den 15.9.2008 på vej til øen Hvar
Havguden Poseidon har i øriget en hemmeligholdt indgang til et undersøisk tempel.
I dette er 3 skatte, gemt i skrin af sølv, guld og et på Jorden ukendt metal.

Poseidon
Mine havundiner hilser jer velkommen. De bereder jer vejen til det dybere arbejde på øen Hvar. De renser i jeres sakrale chakraer. De renser Jordens sakrale chakra. Dette er en forberedelse.

Jeg Poseidon (gen)vækker urkræfter. Nogle af disse er fra før Jordens skabelse. De ligger i havene og kan genvækkes, når tid er

Jeg Poseidon genvækker indre kræfter. Jeg aktiverer dybe klange i dit væsen, i Jordens væsen.

Min hilsen er synkronisering og balance i alt liv, i alt manifestation.

Don’t be afraid. Just go on. Be my friend as I am yours.
Vær ikke bange. Bare fortsæt. Vær min ven som jeg er jeres.

På øen Hvar Kuthumi speaking to his people: Be aware – be quiet. Listen to the inner tone. I am telling you about future.
I am telling you what to do the next weeks of your life.

Oversættelse:
Kuthumi taler til sine folk. Vær opmærksom. Vær stille. Lyt til den indre tone. Jeg fortæller dig om fremtiden. Jeg fortæller dig, hvad du skal gøre de næste uger af dit liv.

Jorden er i en forandringsproces, og du må hjælpe dem du møder på din vej.

Der blev givet den inspiration, at øen Hvar er Kuthumis ø, hans ”sommerresidens”?

Tirsdag den 16.9.2008 morgen
Kristus Sananda er jeg. Jeg kalder og vækker hjerterne. Jeg opfordrer til samspil. Jeg sender fredstoner ind i æteren via mine hjælpere for at forbrødring kan finde sted i de folkeslag, hvor det trænges.

Jeg står over landet Kroatien på denne dag for at aktivere indre toner, for at vække fredstoner og fremtidskim.

Min ven Andromeda Rex har nu gjort en del af det rensende, forberedende, dybtborende arbejde.

Nu kan Jeg arbejde ind i befolkningens bevidsthed. Nu kan jeg implementere fremtidens toner i nutiden.
Nu kan jeg vække de sovende hjerter.

Gå da ind i en Lysets tjeneste – og Jeg er med jer.

Forløsende arbejde er gjort under jeres sørejse i går. Healende toner spilede i dagens timer ind i land og folk som en forberedelse til det, som nu er på vej.

I Michaelskirken kl. 17.50 i byen Omis
Michael: Don’t be afraid of my strength. I am here to strengthen the people in their faith of God in the universe of God. I am here to strengthen the human beings to go their way towards the heart of God. I am here to help people dare to live their lives in harmony and peace.

I am here to help people to listen to the voice of God in the hearts of men. I am here to help people live there lives in harmony and peace without any kind of fear – to help them understand that God is within and without.

This night I shall be everywhere in this country to clear and purify the hearts of men and help them to let go of fear, let go of anger, let go of resistance and hesitation.

God is and will always be - as you and me.

Be careful you child of men. Be careful and learn in this moment to take care of yourself and Mother Earth all day long.

I AM present and will be that all day long and in the night. Let me help you. Let me help this country and this people to go their way taking care of moments - going to and living in the future just now.

Be aware dear child of God. Be aware, that I can work through the spheres.

I see people. I know the people, and I try to help although I do not understand their fear of the future because it is already her. Just be aware and you are already a part of it by your thoughts and feelings.

Dear children of Earth. I am with you. I am with you.
Take care of the life of God – and be happy by doing that.

I am with you. I am without. I am within - just as God - just as you.
We are both a part of the developing life of God.

Be blessed. Be strengthened by my love to the life of God. Be blessed.
Be aware of me as I am aware of you.


Ved at gå gennem smerten, vil glæden komme.

Oversættelse:
Michael: Vær ikke bange for min styrke. Jeg er her for at styrke mennesker i deres tro på Gud i Guds univers. Jeg er her for at styrke mennesker til at gå deres vej mod Guds hjerte. Jeg er her for at hjælpe mennesker til at leve deres liv i harmoni og fred.

Jeg er her for at hjælpe mennesker til at lytte til Guds stemme i menneskenes hjerte. Jeg er her for at hjælpe mennesker til at leve deres liv i harmoni og fred uden nogen form for frygt – for at hjælpe dem til at forstå at Gud er indeni og uden for. Denne nat vil jeg være overalt i dette land for at rense menneskers hjerte og hjælpe dem til at slippe frygten, slippe vreden, slippe modstand og tøven.

Gud er og vil altid være – som du og mig.

Vær opmærksom du kære menneskebarn.
Vær opmærksom og lær i dette øjeblik altid at passe på dig selv og Moders Jord.

Jeg er til stede og vil være det hele dagen og natten. Lad mig hjælpe dig. Lad mig hjælpe dette land og dette folk til at gå deres vej ved at være opmærksom i øjeblikkene – gå mod og leve fremtiden netop nu.

Vær opmærksom kære barn af Gud. Vær opmærksom, så jeg kan arbejde genne sfærerne.

Jeg ser menneske. Jeg kender menneskene og prøver at hjælpe, selv om jeg ikke forstår deres frygt for fremtiden, for den er allerede her. Vær blot opmærksom, og du er allerede en del af den gennem dine tanker og følelser.

Kære børn af Jorden. Jeg er med jer. Jeg er med Jeg. Tag vare på Guds liv – og vær lykkelig over at gøre det. Jeg er med dig. Jeg er i dig. Jeg er omkring dig. Ligesom Gud, ligesom du. Vi er begge en del af det udviklende Guds liv. Vær velsignet. Vær styrket gennem min kærlighed til det guddommelige liv. Vær velsignet. Vær opmærksom på mig, som jeg er opmærksom på dig. Ved at gå genne smerten vil glæden komme.

Onsdag 17.9.2008 kl. 00.05
Tiden er inde til en dybere samklang.

Onsdag morgen
Fredtoner vil på denne dag spille udover og ind i landet. Fredsduer vil være overalt.

Giv plads for freden. Pulser fred.
Vær fredfyldt og stille – pulserende lys, kærlighed, harmoni og balance.


Mange forvandlingsprocesser har fundet sted, og landet kan gå mod en strålende fremtid fyldt med lys og kærlighed

Vær også du fredfyldt.
Lad kærligheden pulsere i dig som en indre fylde, en indre glæde.

Vær den du er. Lev med glæde.
Lev med fred og styrk dermed det guddommelige liv i alt og alle.

Vær en fredbærer. Vær en lysbærer. Vær den du er.


I naturparken Krka kl. 15 Gruppen gennemgår forskellige forløsende processer, og det ønskes at gruppen i aften mødes til en healende meditation. Tilsyneladende er I hele, men der er arbejdet intenst og dybt med visse virkninger til følge.

Greven kommer til stede, da det er via hans kalden, at lysarbejdet i Kroatien kunne gennemføres.
Hans kalden er i hjerterne Han tone er i ørerne.

En renselse, en sublimering finder sted dybt inde i hjertet af Kroatien.

Slip din tøven.
Lad Lysets healende toner spille i dit væsen, i Kroatiens hjerte, i Kroatiens riger, i Kroatiens ydre og indre liv.


En velsignelse vil arbejde sig dybt ind i livets mange udtryk
JEG ER. DU ER. VI ER

Bjerget v. vandfaldet.
Jeg pulserer lys. Det er min opgave. I midt indre er et tempel, som kun få kender til. Her udføres visse ceremonier som led i udviklinger. Her kan naturens væsener mødes uanset afstand. Tiden er, og vi er en del af tiden.

En devadans vil finde sted i dette område denne nat for sublimering og opløftelse, og enhver vil blive styrket derved.

Det er tid for samspil og udveksling mellem devaernes rige og menneskenes rige.
Det er tid, og vi må forberede os på dette.

Onsdag aften kl. ca. 19.00
Tre væsner ønsker på denne aften at arbejde gennem jer. Det er Kuthumi, Greven og Seraphis Bay. De ser, at der endnu savnes nogle aspekter. Gruppen er gået som en forpost for det, som er på vej. Den har vibreret og renset. Nu er det tid til fylden.

En healende strøm vil udgå fra Delfinernes Rige.
En healende strøm vil udgå fra Kuthumis rige og ashram over øen Hvar.

Jeg Greven kan allerede nu takke mine disciple, takke mine jordiske hjælpere for den transmutation som har fundet sted i det kroatiske folk. Dette land er et Lysets land, som vil blomstre i fremtiden og give håb til verden. Mange refugier vil opstå, når menneskene for alvor begynder at (er)kende vandets healende kraft og evner at samarbejde med helligestederne i landet.

Maria er nærværende og sender en hilsen.
Din sjæl er nærværende, til stede, årvågen og medspillende.

Jeg er dig. Du er mig. Sammen er vi et hele.

Torsdag 20. september 2008 morgen Peace and mindfulness. Be relaxed and help thereby the people to be relaxed.

Der trænges ro efter denne intensivering af Lysets arbejde.
Der må gives ro til det dybere arbejde – også I deltagerne.

Undgå turbulens og hektisk aktivitet.
Lad stilheden pulsere, nære og reaktivere lysfrekvenser i himmel og havn, bjerge og natur for at fremme indre ro, indre balance.

Be peaceful – vær fredelig.

De indre livshjul er reaktiveret og derved fremmes Lysets eksponering.
Lysaktiviteter akkumuleres.

Just relax – slap af
Be relaxed – vær afslappet.

Kl. 16.00 inden afsluttende tjeneste
Nationaldevaen
I kære Lysets børn fra Nord. I flere dage har I nu været i mit land og ydet hjælp til mit folk og mit land.
Det har været en glæde at have jer i min nærhed og som gæster i mit land. Mit folk og jeg vil nu gå videre inspireret og løftet gennem de lysintensiveringer, som har fundet sted.

Også de omkringliggende lande har fået styrket deres lys, ser jeg. Også det er en glæde. Muligheden for samarbejde mellem de mange folkeslag er øget, og store lysdevaer svæver over dette mit land og alle tilstødende lande. Jeg ved, at de er der for det gode.

En eksponering har fundet sted, og jeg og mit folk ser nu vejen fremover og ved, at også vi går mod en Lysets fremtid. Modtag min tak for jeres hjælp og støtte I Lysets folk fra Nord.

Kl. 16.10
Havets Moder er jeg. Også jeg takker for jeres besøg og ser lysintensiveringer har fundet sted. Vi har alle fået hjælp i vort arbejde. Jeg takker.

Kl. 16.15
Som Civilisationens Herre ser jeg de fremskridt, som er sket gennem få dages lysarbejde og ophold i et land, som trængte til hjælp. Dette er en måde at fremme udviklingen på.

Flere opgaver vil blive jer givet i den nære fremtid, som ingen behøver at frygte. Alt er under kontrol. Det er blot et spørgsmål om, hvad der sker hvornår. Det afhænger af menneskenes valg og forvaltning af givne muligheder.

Mine medarbejdere og jeg har været aktive og nærværende,
og samspil blev muliggjort gennem jeres nærvær og dedikation.

I ER og JEG ER.

Dette er livets udtryk: Bevidsthed og nærvær. JEG ER DU ER VI ER

Fredag 19.9.2008 morgen
En hilsen lyder til gruppen fra områdets devaer, som har oplevet den lysintensivering, der har fundet sted i området rækkende ca 30 km i radius ( fra Podstrana) og vibrerende længere ud. Bjergdevaen er taknemmelig for de lysvibrationer, som er blevet aktiveret ved vandringer mod bjergets top. Den dirrer af lys og glæde over at være besøgt så direkte. Menneske forstår det måske ikke, men vi har set og oplevet og synger vore toner.
Vi afventer nu den sidste sang i jeres samling.

Pulserende lys. Pulserende bevidsthed.

I flyet straks efter start.
Kuthumi, Kristus og Greven - et intenst indre nærvær blev oplevet også af de omkringsiddende.
Thank you for helping this land, this people, Thank you.
You have no idea about the importance of your work. Thank you.

Tak for at have hjulpet dette land, dette folk. Tak. I har ingen ide om vigtigheden af jeres arbejde. Tak.Lysarbejde i Kjerringøy nord for Bodø

Sommerseminar og lysrejse den 22.-28. juni 2008

6 intense døgn med lysarbejde, inspirerede oplæg og samvær mellem de 22 deltagere fra Norge og Danmark. Det var stort at opleve og være en del af, og det blev endnu en bekræftelse på, at det både er muligt og ønsket, at vi som mennesker på Jorden stiller os til rådighed for et indre Lysets arbejde.

Ved at læse inspirationerne fra opholdet på Kjerringøy, kan du åbne for energien for dette lysarbejde i Nord og give plads for det, som er, og det som er på vejKjerringøy juni 2008 Inspirationer v. Inge Olsen22.6.2008

I flyet fra København til Oslo:

Grupperne er på vej og i aften vil alle samles til det åbnende møde kl. 19.30.Metatron vil guide jer via sine hjælpere og mange andre vil melde deres ankomst.

På denne dag vil vi bede jer komme til stede i jeres højere bevidsthed. Vi vil bede jer være åbne og lyttende og ikke for fokuseret på egne behov. I er en del af en ikke-jordisk sammenhæng. Jeres fantasi kan aflede jer fra den højere indre fokusering, og I vil da blive tilrettevist.

Hold fokus på hjerteflammen.
Hold fokus i kærnen af din højere bevidsthed.


Fokus vil være et nøgleord i vort samarbejde. Lad ikke fantasien løbe af med jer.Greven kalder til samling i et intergalaktisk råd. Han samler i denne tid flere af sine medarbejdere. Han korrigerer, hvor det er påkrævet. En violet flamme arbejder allerede på stedet gennem deltagernes bevidsthed.

Saml jer om denne flamme med respekt og åbenhed over for det som er forestående.
Lad dine chakraer gennemlyse af Den Violette flammeild.


Dette var indledningen til vort møde. Alt vil blive jer givet. Ønsket om jeres medvirken er stort. Et samspil er under forberedelse. Tøv ikke med at indgå i dette.22.juni 2008

Greven af St. Germain

”I gæster fra Nord. Jeg hilser jert komme. I skal vide, at I er ventede, at I er forberedte. Jeg hilser hver enkelt af jer i jert højere væsen, for kun der kender I mig og min tone.

Jeg er en af medarbejderne i Guds rige, og også du er en medarbejder i Lysets rige.

Både du og jeg er i en forberedende fase med hvert vort ansvar med hver vore opgaver.

Og som jeg må du også lytte mod det, som er den indre tone, den indre kalden og arbejde, som det er ønsket fra guddommen og fra Kristus.

Også du må slippe personlighedens ambitioner, stå til rådighed for den højere vilje og impulser fra denne, og de kommende dage vil være en træning i dette.

Din sjæl er nærværende, for igennem den, kan jeg udtrykke mine ord. Igennem den kan en forberedelse ske. Igennem den er jeg og mange andre til stede.

Vid, at denne rejse mod Nord ikke er en personligheds rejse. Du er kaldet til at medvirke i et Lysets arbejde.

Lad dit sind og dit hjerte åbne sig for den impuls, de toner, som spilles i dette øjeblik.

En port er åbnet, og flere vil følge.

En lyshuls dannes omkring den samlede gruppe. En nedefra kommende og en oppefra kommende spiralenergi går ind og balancerer og samstemmer jeres legemer.

Og vid, at enhver af dine tanker samtidigt vil være en del af gruppens tankefelt.

Enhver tale, enhver ytring vil indgå i gruppens samlede energifelt. dermed må du erkende din opgave om at tilstræbe den renest mulige frekvens i ord, i tale, i tanker.”23.6.2008 Morgen

Dagen i dag er Lysets dag. Lys i tankerne. Lys i følelserne.
Lys i dit møde med alt og alle.


Evoker Lyset i dig og i andre.
Slip din tyngde. Slip din sorg.
Lad dit indre JEG tone frem fri af fortidens skygger.


D E T E R T I D.

Lad dit sind renses. Lad dine tanker renses. Giv plads for lys. Vær lys.


Ashtar-kommandoen Vi er afventende o. det præcise øjeblik for intonering af højere frekvenser ind i de jordiske lyssfærer.


Rum-commandor Jupiter er afventende om jeres komme, skuende ud over Jorden, ud over den nordlige halvkugle, hvor Lyset simrer.Andromeda Rex

”Vær hilset I mennesker i Nord. Vær hilset.
Min tone er allerede klingende i jeres indre bevidsthed. Min tone har forberedt jer komme.

Min tone er Enhedens tone fremkaldende de mange.

Lyt mod tone. Vær tonen.

Enhed, samklang, syntese i al væren og udtryk”23.6.2008 senere

Ashtar-kommandoen står over stedetAndromeda Rex

”Mit fok er rede. Forberedelserne er gjort. En lysintensivering vil finde sted.
Mit folk har kontakt med udvalgte individer på Jorden, som kan magte den frekvens.
Mit folk har repræsentanter blandt menneskene. Mit budskab til mennesker på Jorden er:

Vågn op.
Erkend din indre lysidentitet. Erkend dit ansvar for det, som er dig betroet.
Vær til stede som den du er.

Min kalden går gennem æteren og kalder dem, som er klar til at deltage i næste mission – en klargørelse i det menneskelige sind og en klargørelse af evnen til at modtage, føle sig fri og dog dedikeret til at følge den højere vilje og impulser til gavn for udviklingen, til gavn for helheden.
Jeg ser, hvem du er og styrker dit virke.” Sananda

”Min kærlighed når til alle. Den favner og styrker.

Den opfordrer dig til at (gen)finde din opgave.

Vær beredt. Vær åbne for det som sker.

Du er en del af det og ansvarlig for det videre forløb både i dit eget liv og i de relationer som er dine.

Du er i sandhed en Lysets kriger, som baner dig vej i mørke og vildnis for at fremme klarheden, fremme, visionen og den guddommelige plan for dit liv, dit virke.

Jeg er hos dig. Jeg er med dig, og du er for altid en del af mit væsen.Onsdag den 24.6. 2008

En Lysets dronning

”En Lysets dronning er jeg. Jeg står over det Nordatlantiske område for at holde Lyset og inspirationen til de nye tider på Jorden.

Mit væsen er krystallinsk i sin opbygning og muliggør kommunikation gennem sfærerne.

En søster af mig står over Stillehavet og andre over de store oceaner. Jeg hviler i Nuet, men repræsenterer fremtidens lysklange, som har til opgave at løfte denne jord ind i den næste dimension.

Mine medsøstre og jeg arbejder under indflydelse og inspiration fra Plejaderne, men vor bevidsthed er samtidigt knyttet ind i kosmiske lyssfærer. Metatron er vor mester. Dette kærlige væsen med de mange opgaver. Men ham kan vi udveksle og lade os inspirere i det videre arbejde.

Det krystallinske tempel vil være under opbygning i lang tid fremover. Dets opgaver kan ikke røbes udover, at det fremmer den energetiske pulseren, og med tiden vil flere og flere knyttes ind i dette tempel i deres indre bevidsthed.

Impulser modtages fra Solen, impulser modtages fra Sirius, og Sananda sender sin styrke til enhver med åbenhed for dette arbejde.

Jeg har talt - og vender tilbage til mit tavse rum.”Sananda:

”Vær hilset I lysarbejdere i Nord.

Lad min kærlighed fylde dit hjerte.
Lad min kærlighed fylde dit sind.

Hvil i hjertet – hvil i Gud.

Gå styrket videre i dit arbejde - meditativ, stille, lyttende.

Du er mig og jeg er dig.

I AM YOU

evigt til stede – evigt pulserende.”25.6.2008

Andromeda Rex

”Mit folk er rede til at hjælpe Jorden og til at inspirere menneskene til at tænke i helheder, syntakser og geometri. Mit folk har til opgave at medvirke i accelerationen af den menneskelige bevidstheds formåen med at åbne sig for andre dimensioner.

Vi er hjælpere og inspiratorer i Den Ny Tid, og vi ser mange af de begrænsninger, som menneskene ikke ser.

Vi søger at fremme den optimale funktion teknisk og bevidsthedsmæssigt i koordinering med plan, ønsker og formåen.

Vi tilskynder, vi opildner, vi støtter mennesket, så snart det søger mod universel indsigt og forståelse. Vi har ingen adgang til mennesker, som alene er fokuseret på personlighedens behov og ønsker. Ville vi forsøge dette, ville selvoptagetheden i stedet blive accelereret og det er ikke i nogens interesse.

Mit folk er uddannet inden for mange områder. Mit folk kan indgå i mange funktioner – også på det menneskelige fysiske plan med det formål at fremme planen og den indre hensigt.

Mit folk er endnu tøvende, afventende i forhold til Jorden, så længe menneskene endnu ikke er fokuseret mod højere formål.

Vor tid for intervention kommer den dag, hvor store grupper i menneskeheden er rede. Frem til da må vi intervenere enkeltpersoner eller grupper, som aner vor eksistens, og hvor det for os er muligt at intervenere for at fremme det højere formål.

Vi er afventende, årvågne, altid klar til intervention, når det er muligt.

Vi er opmærksomme på de stadigt voksende gruppedannelser af lysarbejdere med de bedste intentioner om at virke i og for Lyset og må konstatere, at mange endnu har meget at lære. Viljen til at yde en indsats på trods af mulig modstand i personlighed eller omgivelser er ofte for svag til at gennemføre den ønskede intention. Mange er tøvende og usikre - eller bedrevidende og formår ikke at stille personlighedens behov eller ønsker om tilfredsstillelse til side, og det forsinker planen. Menneskene skaber gennem uopmærksomhed og manglende villighed forsinkelse i planen.

De vedholdende lysarbejdere følges og støttes, da de åbner for potentialer for styrkelse af intervention på anviste områder. (År)vågne bevidste lysarbejdere er hjælpere for os. De er forposter gennem hvilke en lysintensivering muliggøres. De er vore sande hjælpere på Jorden i styrkelse af den guddommelige hensigt og plan.

Vær hilset I lysbrødre og søstre i Nord.

Vær hilset”

Andromeda Rex
26.6.2008

Dagen i dag er en åbning, en åbning mod indsigter, som frem til nu ikke var tilgængelige. Den enkelte vil få flash med betydning for indsigt i eget liv og videre opgaver i forhold til andre mennesker. De vil få indsigter i egne relationer til kosmiske væsener – og i dagens meditation vil ske renselser i egne lysbevidsthed og forbindelsen til denne.

Indre ro, indre centrering, alene-stunder, øjeblikke, hvor den enkelte spørger sig:
Hvem er jeg?
Hvad er mine prioriteringer i dette mit liv på Jorden?
Hvad skal/kan jeg slippe? Hvad kan jeg nære?26.6.2008

Dwal Kuhl

”Menneskene må oplyses i deres bevidsthed for at indgå i et Lysets samarbejde. Menneskene må lære at eksponere deres bevidsthed til at rumme de store sandhedsværdier. Mennesket må stå frem for sig selv og for andre og vedkende sig at være den det er.

Meget skjult vil komme frem i Lyset ikke for afsløring, men for indsigt. Det gælder mennesket, det gælder samfundet. Etik, indsigt og samspil mellem den ydre og indre virkelighed bliver stadig mere påtrængende.

Templet over det nordatlantiske område har i sin første fase til opgave at være et Renselsens Tempel, en Renselsens Port og ved passage, ophold, undervisning i dette tempel vil ske en renselse af i opfattelser, vil ske en renselses i tanker, følelser, forestillinger, således at optagethed af det som ikke er væsentligt må slippes.

Gå da ind i en rensende meditation også på dette sted.

Bed om at måtte bliver ført direkte til templet og der indgå i en renselsens ceremoni af betydning for den enkelte, men også for at disse rensende elementer kan bringes med i den ydre verden som en forberedelse på det som er på vej og som en hjælp til guddommelig indsigt og erkendelse af livets værdier og de kosmiske udviklingsperspektiver.

Rens, rens, rens.”26.6.2008

Alcyone

”Lyt mod dit hjertets pulseren. Da kan jeg aktivere din sjælstone. Da kan jeg forbinde dig med din højere bevidsthed.

Da kan du vibrere din sjælstone ind i livet på Jorden og fremme den kosmiske pulseren i hjerterne.

Vær bevidst, til stede, repræsenterende dit indre væsen.

Jeg fremmer renheden. Jeg fremmer strukturen.
Jeg fremmer de indre toner for fremtidens tonespil fri af personlighedens begrænsninger.

Plejadiske klange aktiveres i æteren og i dit væsen.

Pulserende klange – pulserende lys.”27. juni 2008 kl. 6

Og se Lyset vibrere overalt. En belivelse har fundet sted. En renselse har fundet sted.
Samspillet mellem Nord og Syd er intensiveret som et led i Planen.

Mennesket ved det ikke, men de vil mærke det som en tilskyndelse til at vide det bedste for helheden.Metatron

hilser sine hjælpere på Jorden. Han hilser denne gruppe, som har dedikeret denne uge til at indgå i et Lysets arbejde i Nord. Han hilser hver enkelt og styrker Lyset. Han intonerer særlige toner med virkninger ind i fremtiden. Disse vil blive styrke under jert møde senere i dag. ”

Lad Lysets toner spille.28.6. 2008

Andromeda Rex - sidste dag på sommerseminar og lysrejse

”Andromeda Rex hilser gruppen i Nord. En kalden har lydt mod disse brødre og søstre i Nord. De vendte tilbage for at fuldføre ”deres” arbejde under vore anvisninger. De var lyttende og åbne og kunne virke som en jordisk transformator ved det ønskede arbejde.

Renselse og aktivering har fundet sted. Fornyelse og inspiration vil følge til dem, som er udset til at fortsætte dette arbejde i Nord.

Gruppen må fortsætte sit arbejde på anvist sted i landet kaldet Canada. En mægtig energigenerator er der under opbygning, og det er ønsket, at visse fra gruppen bliver en del af dette arbejde, som må finde sted i jer tidsregning inden for de første uger af måneden september i det kommende år.

Visse eksperimenter finder sted i disse år med det formål at accelerere udviklingen og fremme indsigten. Et ophold i Canada har som formål at oplyse og fremme lysintensiveringen via nogle af de lysdepoter, som for længst er placeret i området. Nogle fra gruppen kender steder i deres højere bevidsthed og ved, ”at nu er det tid” at reaktivere nogle af disse mægtige lysdepoter indeholdende bevidsthedsklange til fremme af udviklingen. Flere fra gruppen har medvirket i dette lysarbejde i en forgangen tid på Jorden – er landet i lysende fartøjer medbringende den kostelige last.

Udviklingen på Jordkloden er intens og følges nøje. Et element af denne er aktiveringer i den menneskelige hjerne og bevidsthed af lysdeoder for at fremme det interplanetariske samspil og samspillet mellem mennesker højere og lavere bevidsthed samt aktivering af DNA-koder i det auriske system til fremme af udviklingen. Dette medfører rejser i indre og ydre bevidsthedssfærer for udvikling af de menneskelige potentialer og evne til stadig mere bevidst medspil.

I min flåde er flere jordiske lysbevidstheder deltagende i vore planlæggende og justerende møder. I min flåde er enighed om Planen for externalisering og parathed til at hjælpe Jordens beboere til øget indsigt, viden og visdom.

I det intergalaktiske samarbejde sker megen udveksling. Vi har mange og hyppige bevidsthedsmøder for justering af vort samarbejde, og for at lærdommen om kosmos og udviklingen i denne og fjerne galakser kan udveksles og øges. En stadig udveksling af bevidsthedskim finder sted, og visse mennesker med åbenhed og tilstrækkelig træning i øget bevidsthedsmæssig indsigt indgår i dette.

Nogle af mine folk går blandt menneskene, for at bevidsthedsmæssige udvekslinger kan finde sted om interstellare konfederationer.

Liv og udvikling er så uendelig meget mere end mennesket mener af vide. Livet er stort og hver især må varetage sine opgaver i det kosmiske spil.

Jeg er en ven af menneskene, så frygt ej min intervenering. Sananda er min lærer og er chef-commandor for samtlige flåder i dette solsystem. Han er trænet i andre galakser inden sin tilsynekomst i denne galakse for ca. 2 millioner år siden. Da kunne han tiltræde sit embede, og siden er andre kommet til.

Han ved, hvad som er – og han følger menneskene, som han følger os. Hans bevidsthed er enorm og dog så nærværende, at han kender hver eneste af sine dedikerede hjælpere og nøje følger udviklingen for hver enkelt relateret til den kosmiske udviklingsplan.

Tvivl aldrig på et indre nærvær, og at vort fælles mål er at fremme udviklingen og løfte både Norden og menneskeheden ind i den næste dimension og dermed følge Planen, for at Jorden kan udvikles til at blive en hellig lysende planet i dette solsystem befolket af lysende intelligenser, som samarbejder med Planen og følger og kender de guddommelige livslove og de guddommelige sandhedsværdier, som vi alle må søge at efterleve.

Vær hilset I brødre og søstre i Nord. Vi mødes igen, når tid er.

Dette var en forberedelse og en opfølgning”

Andromeda Rex


Lysarbejde i Island august 2007

Stilhed og meditation
august 2007 Island

Under opholdet på Island blev vi gang på gang bevidste om et indre nærvær og bevågenhed omkring det Lysets arbejde, som blev muliggjort og styrket gennem gruppens ophold og dedikering. Vi var til stede som gruppe og som 16 personligheder uden forventninger og forestillinger, og vi fik den ene fantastiske oplevelse efter den anden.

Vi blev kontaktet af mange lysbevidstheder, nogle kendte og andre ikke. Lysarbejdet oplevedes intenst og dybtgående for os, som kom til at indgå som bindeled mellem de indre lysverdener og menneskenes ydre verden gennem daglige meditationer, flere dybe lystjenester og kontakt med devaer og lysvæsener i naturen og i Islands indre styre. Vi overnattede midt i naturen 7-42 km fra nærmeste asfaltvej, endnu flere kilometer til indkøb, og vi har oplevet Islands fantastiske natur i strålende vejr og kørt ca. 2800 km i lejede biler.

Du kan her læse nogle af de inspirationer og indtryk, som blev modtaget via Inge Olsen, og som under opholdet blev suppleret af flere andre deltagere og flere andre lysvæsener end de her nævnte.

17.8. 2007 morgen Stóra Vatneshorn
Denne dag er helliget indre arbejde, indre stilhed.
Sananda siger til gruppen: Vær stille og lyt. Mange toner spiller i sfærerne. Meget skal samstemmes for at et dybere arbejde kan påbegyndes.
Ljósheimers Fader har i denne nat arbejdet ind i jeres legemer for at justere og rense jeres indre toner.
Ashtar-kommandoen har hele natten hvilet over jert sted - og derfor bor I i relativt øde omgivelser.
Indre lysstrukturer er under opbygning, og hver og en vil på denne dag få en opgave at tage vare på. Spil dyb musik denne morgenstund for at fremme de dybere klange i jert væsen
Drottningen venter jer - og styrker kærlighedens toner i jeres bevidsthed. Jeg er med jer.

Jeg er Vogteren over dalen her. Jeg ved, at I er her for lysarbejde og jeg vil støtte jer.Metatron
Peter Fich

Metatron 17.8. 2007

Gå gennem porten. I er inviterede. I er ventede.
Overskrid barrierer i dig, og du vil hjælpe andre til at gøre det samme.

Jeg Metatron sender og aktiverer bevidsthedsimpulser. Jeg højner og fremmer. Jeg pulserer og implementerer. Island står for et gennembrud som en Lysets nation. Højtudviklede væsener er parate til direkte inkarnation, men først må en renselse, en styrkelse af lysfrekvenser finde sted. I er den del af dette arbejde, og flere fra gruppen vil inkarnere i Fremtidens Island med særlige opgaver.

Jeg Metatron pulserer gennem æteren for opløftelse og frigørelse. Hvil i dit sind - hvil i dit hjerte.”Sananda 18.8. 2007

Sananda

Sananda
Peter Fich

”Menneskene kender mig ikke og alligevel er jeg altid til stede. Jeg ER den indre vibrerende hjertepuls i menneskers hjerte og sjæl. Jeg elsker menneskene, for JEG ER den JEG ER.
Min organisme omslutter Jorden - er i Jorden. Min pulseren når til den fjerneste galakse og er samtidigt en del af det menneskelige hjertets pulseren.
Jeg inspirerer, og jeg tilskynder til at søge mod kærnen i den højeste impuls. Jeg tilskynder og opmuntrer dig til at lytte mod Sjælens puls og mod dit hjertets puls for at disse kan ekspandere Mit væsen i et Lysets samarbejde.

Mine brødre er i Det Store Hvide Broderskab og i Det Galaktiske Broderskab og i Solens Orden. Jeg samarbejder med alle, som er dedikeret til at manifestere den guddommelige plan, og jeg insisterer på at møde Dit Sande JEG fri af illusioner, fri af glamour, fri af menneskelige og religiøse forestillinger.


Følg mig - og jeg vil vise dig vejen mod det højeste og dybeste i dit væsen og i Guds væsen.

Vær stille og vid JEG ER og DU ER repræsenterende aspekter og udtryk i manifestation og stadig mere bevidst medspillende, udtrykkende det højeste for dig i dig. Jeg er til stede.
JEG ER DU er, medspillende og aktiv, lyttende og åben og dog koncentreret og fokuseret mod det højeste, mod Planen, mod det oprindelige.

Lyt og vær åben, for at også du kan være medspillende.
Islands hjerte kalder. Jorden kalder. Vi kalder.
Lad os mødes i et Lysets samarbejde.”


Søndag den 19. 8. 2007 morgen
Gruppen er på vej til et dybere arbejde, som vil manifesteres i løbet af nogle dage. Flere mestre vil blive aktive, pulserende deres lys, klarhed og impulser ind i Islands hjerte.
Vi følger jer, vi forbereder jer og lader jeres sind og hjerter ekspandere i klarhedens lys.
Vi hjælper jer, det islandske folk og befolkningsgrupper på Jorden til at slippe formen, som binder til fortiden, og som hindrer det ekspanderende lys i sit opløftende og forløsende arbejde.

Lad diamanten i Islands hjertesol arbejde.
Slip fortidens bindinger og arbejd for fremtiden med glæde og lys i sin og hjerte. Vi er med dig.

Fra Islands hjerte 19.8. 2007 i Vidiker - 42 km fra nærmeste landevej

Meditation ved Myvátn

”Og dybt fra Islands hjerte og sjæl lyder et rungende velkommen til disse søstre fra Nord.

Over hele dette området er allerede opbygget en lyskatedral. I den ligger en mægtig krystalstav, og de vibrationer, som vi mere og mere vil kunne mærke, kommer fra denne mægtige krystal, som vil gå ind og transformere nogle af vores tunge energier, så den for alvor får lov at gå i resonans i ceremonien i morgen aften, hvor den vil sende rensende vibrationer ind hele Islands undergrund og i sfærer i og på Island.

I dette øjeblik aktiveres visse energier ikke så meget i den enkelte, som ind i området. Disse energier vil arbejde det kommende døgns tid. De vil arbejde meget direkte ind i vore legemer.

En ceremoni er planlagt til at finde sted ind i mange sfærer, fordi det er som om, at alle småfolk, alle alfer, alle devaer på Island er på vej ind i et døgn hvor de næsten holder vejret for at kunne være så stille, så åbne, så modtagende som overhovedet muligt.

Selve de vibrationer, som vil blive aktiveret, går ikke ind i den islandske befolkning, men den vil mærke virkningerne i meget lang tid fremover. Det vigtigste, det primære er denne holden pusten, holden vejret, som sker ind i devaverdenen, for at hele den verden kan være som en modtagende gral eller som den 10 000 eller 100 000 bladede lotus, som arbejder for, som skærmer det, som endnu ikke er stærkt nok til at være synligt, vil få lov til at lyse, brage, pulsere igennem i hvert fald som et forstadie her om et døgnstid.

Taknemmeligheden over, at vi har fundet vej, er stor. Forventningen, håbet er stort.”Devaen for Island Mandag den 20.8.2007 morgen

Islands Moder, Islands Fader venter jer.

Jeg træder ud af æteren. Jeg trænger ind i æteren.

Jeg er devaen for denne nation.
Mit folk er stolt, men har endnu meget at lære.
Mit folk kan være genstridigt og optændt af egne behov og må lære samarbejdets kunst. Mit folk ved, at det i forhold til mange andre er specielt, fordi en indre glød pulserende fra Islands hjerte er i dets bevidsthed.

Mit folk og mit væsen må nu for alvor åbne mod de lysriger, som er i og omkring Island. Mit folk må åbne sig for den ophøjede og iboende Gudskraft. Mit folk er en del af globaliseringen og det er en del af et intergalaktisk samarbejde. Det er her, I kan hjælpe. I kommer "udefra" og er samtidigt åbne for indre arbejde.

Lad mit folks puls blive en del af jeres puls på denne dag. Da kan jeg komme videre i mit arbejde og I med jeres.

Mit folk har i sig en strålende fremtid med opløftelse af de nordiske folks og lande i en højere vibrations-eksistens. Mit folk må samarbejde. Mit folk må forstå, at de har som opgave at arbejde for helheden og slippe optagetheden af sig og sit. JEG ER * DU ER.”Islands Moder Søndag aften

Jeg er Islands Moder. Mit hjerte bløder for dette land, dette folk.
Jeg favner jer, som jeg favner mit rige.
Lad dig favne, for at mit hjerte kan gennemstrømme dit hjerte, min puls din puls.

Jeg venter jer, jeg forbereder jer. Jeg gennemstrømmer dit væsen som en forberedelse på det som er på vej.
Alene kan jeg ikke arbejde. Altid må mine hjælpe indgå i arbejdet. Også I er mine hjælpere.

Jeg favner jer, jeg løfter jer.
Vær i min bevidsthed.”Fjeldenes Konge Tirsdag den 21.8. 2007

Inge på Island
August 2007

”Længe, længe har jeg været tavs, afventende til det var tid at genaktivere fortidens lys som et afsæt for fremtiden. Jeg ser, at tiden nærmer sig, og vil nu aktivet styrke Lysets eksponering.

På rejsen i dag skal flere meridianpunkter styrkes. Hele turen i dag er en Lysets rejse.
Hils devaerne, hils Lyset og en aktivering vil finde sted ikke kun i Island, men på den nordlige halvkugle.
Jeg kalder på mine brødre og søstre i Nord - at også de bliver aktive, lyttende og medspillende.
Jeg ser, du ser, og begge kender vi vor opgave.

Mildhed og styrke
Målrettethed og fokusering
Det er tid.”

Onsdag den 22.8. 2007
Hvil i hjertet - dit hjerte og Islands hjerte.
Vær stille og ikke omkringfarende i dine tanker.Sananda siger:

”Jeg ser en opblødning i hjerterne.
Jeg ser en opblødning af stivsind og fastlåshed
Jeg ser den gode vilje.

Jeg ser med mildhed og styrke på Jordens befolkning - og livet i Island.
Jeg tilskynder og opmuntrer til at lytte mod hjertes indre toner for at lytte mod det højeste
Storhed - stilhed hjerteklang

I et indre lystempel i Hofsjökull sidder en gruppe og mediterer i samklang med Jordens indre toner og den fremtid, som er på vej. Denne gruppe kan I kontakte fra et uselvisk perspektiv og medvirke til at styrke lysklangen i denne meditation, for at den kan klinge mod menneskene Det er en del af dagens arbejde.”

Torsdag morgen
”Englene sang, devaerne sang under jert møde i går. En forløsning, en vækning af mange slumrende væsener.
En ny energi er aktiveret som gløder. Den pulserer med intensitet og kraft som morgenrøden i Øst.
Taknemmeligheden for jer medvirken er stor.

I dag vil Sananda være med jer, pulserende sit kærlighedslys, favnende, omsluttende og gennemtrængende, pulserende og styrkende det nye liv.

Andromeda Rex og hans folk har stået over Island hele natten for at aktivere og styrke impulser.

Metatron har arbejdet gennem sit folk med intensitet, lys, glæde og opmuntring til at gå videre.”Devaen i Godafoss:

Jeg er stor og stærk
og gør dig stærk

Jeg ved hvem jeg er
Ved du hvem du er?


Senere:
Jeg bruser og bruser
Bruser du kan du gå fejl.


Inges henvendelse til et fjeld
Hvad er dit budskab til menneskene?:
Sæt tempoet ned.”Ôrafäjökull - fjeldets deva

”Her står jeg
Stor og mægtig
Skuer over alt og alle

Sender toner ind i Jorden
Ind i fjeldene
For at vor sang kan samstemmes.

Jeg lytter og informerer
Jeg samstemmer og udsender

I mit indre er en Lysets flamme
Buldrende fra Jordens indre
Frigørende et indre lys
Fra Jordens skatkammer.

Jeg ER lys som du er lys
Sammen arbejde vi for Fremtidens Island.”

Rumskibe?

Foto: Inge Olsen

Rumskibe? Torsdag 23. august 2007

Den sidste aften, hvor gruppen var samlet dybt inde i Island, inden vi de næste 2 dage skulle køre videre i 4 grupper, oplevede vi til vor store forundring og i mange minutter et stort rumskib (tror vi) stående over fjeldet i en sky, gennemstrålet af den nedadgående sols lys.
Yderligere 1-2 mindre rumskibe kom til stede. Energien oplevedes meget stærk og direkte, og mange fotos blev taget. Umiddelbart efter mødtes vi i meditation og følgende inspirationer blev formidlet via Inge samme aften den 23. august 2007.Rumcommander Jupiter speaking to people.

Rumcommander Jupiter skuer ned over Jorden, ser mod det lysende fokus,
som Island er i det Nordatlantiske område.

Han ser det lys, som er blevet aktiveret. Han ser de mennesker, som har været involveret.
Han checker ud, han iagttager - og udtrykker sin anerkendelse over, at det ønskede arbejde
er blevet udført i henhold til det, der lå som den højere plan og hensigt 

Han meddeler, at ofte ser han menneskenes gode vilje, men ofte ser han også, at denne gode vilje ikke bliver ført til ende, at menneskene giver op undervejs, fordi deres interesser vender sig mod andet. 

Her konstaterer han, at intentionen blev holdt, viljen til at fortsætte, uanset hvad der var til stede og foregående på personlighedens plan. Den indre vedholdenhed var til stede, hvilket muliggør et videre Lysets arbejde ikke kun på Island, men hvorhen enhver af de deltagende vil færdes videre frem i sit liv.

Særlige lysdeoder bliver aktiveret i vore bevidstheder. Lysdeoder, som siden vil kunne anvendes som modtageinstrumenter, hvorved impulser kan sendes ind i lande, sendes ind i områder, fordi der da vil være en modtager og der giver mulighed for, at disse kan reflekteres ind i det liv, som leves på Jorden, og som oftest synes uforståeligt for dem, der lever i de indre rumkommandoer.

Rumcommander Jupiter skuer intenst nu ikke kun mod Island, men mod de forbindelser, som dette område har via lyslinier ind i Jorden, via lyslinier ud i sfæren.Han styrker og styrker sammen med sine folk disse lyslinier, for at forbindelser kan akkumuleres.

Han erkender lidt modvilligt, at menneskenes medvirken er nødvendig, og at de, som arbejder i de indre rumkommandoer ofte må holde deres intentioner tilbage, indtil menneskene eller andre former for liv er parate til den involvering, som de har mulighed for at bringe ind i udviklingen

Disse rumcommanders, som ikke kun arbejder i vort solsystem, men også har forbindelser videre ud til andre solsystemer, skuer ind i universet, skuer ud over Jorden, ser muligheder for yderligere involvering, styrkelse af lyskræfter og beder os samtidigt om altid at bevare den indre ro, den indre balance, den indre pulseren fra det højeste til det laveste. Iikke at lade os vildlede, men at lade os opløfte i vore bevidsthedsfrekvenser uden at miste vor forbindelse til det liv, der leves på Jorden, så længe vi har en aftale om, at det er dér vi har en del af vort virke.

Direkte impulser sendes ind for at højne menneskenes bevidsthedssfærer, højne bevidsthedssfæren i alt liv på Jorden, uden at noget derved slettes af hukommelsen, hvilket er en del af kunsten i dette magiske arbejde.

Han overlader nu til sine hjælpere det videre arbejde


Vi anmodes om at åbne vort væsen, vores bevidsthed mod en anden rumcommander, nemlig Sananda, som uden problemer kan bevæge sig fra sfære til sfære og tilskynde bevidstheder til at udføre deres plan, deres opgaver.

Sananda siger: ”Og se, Jeg er med jer. Jeg lever i og blandt menneskene og alligevel er kosmos min verden. Her lever min bevidsthed, og alligevel ser jeg hver enkelt af jer.

Ser jer som celler, ikke blot i den store organisme, som er Guds skaberværk, men også som selvstændige bevidstheder med hver sine opgaver følgende den højere dedikation og udvikling, som går gennem æoner af tid uden de begrænsninger, som så ofte findes i personlighedens verden.

Jeg pulserer kosmisk kærlighedslys ind i det islandske folk, ind i det glødende centrum i Hofsjökul for yderligere styrkelse af det lysarbejde, som er i gang, og for at Planen for dette land kan blive mere og mere synlig, åbenbar og naturlig at følge for alle de væsener og bevidstheder, som er en del af denne.

Og vi bedes om at åbne mod Den Kosmiske Solild symboliseret gennem det væsen, vi her benævner Solen.

Glem alt om hvem du måske tror du er,
og vær til stede i din indre pulserende solildkraft,
for der er Jeg til stede.”

Islands konge Lørdag den 25. august 2007

Peter Fich

”I am thankful on behalf of myself and my staff.

Endnu engang er det vist, at en dedikeret gruppe mennesker med åbenhed for Planen kan blive formidler og aktivt deltagende i et Lysets arbejde.

Betydningen af jeres ophold er stor - og nærmere forklaring gives ikke

En forudsætning for denne form for lysarbejde og medvirken i dette er
træning, dedikering, parathed, villighed og vedholdenhed.

Jeg er Islands konge, der kender fortid og fremtid,
som ser enhver, der besøger dette land, som ser Lyset eller mangel på samme.
Jert komme var ønsket og forberedt, og jeg takker for veludført arbejde.”Islands nationaldeva Mandag den 27 august 2007 Reykjavik

Islands nationaldeva takker gruppen for deres medvirken i et Lysets arbejde for og i Island.

Alt ånder ro og fred. Overalt i Island er sket en harmonisering og aktivering af lyskrystaller.
Disse er nu medspillende med hver deres frekvens ind i en Lysets fremtid.”

Lysrejse til Lisboa og Cascais

28. maj – 5. juni 2006

22 deltagere var med på denne lysrejse, som blev ind åbning både for landet og for deltagerneUddrag af inspirationer v. Inge Olsen under opholdet i Portugal – 28. maj 2006 aften
”At rejse i den ydre verden er samtidigt en rejse mod indre erkendelser. Den violette sal er forberedt til jer kommen. I den mødes fortid og fremtid i et splitsekund. Grevens medarbejdere vil modtage jer der for at rense jeres legemer for fortidens stagnationer.

Tag plads i den violette sal og lad dig gennemstråle af 1. stråles renhed og kraft.
Åbn dig for din indre styrke som en forberedelse til det dybere arbejde.

Mange er de, som forledes i deres søgen og ønsket om at tjene. Mange er de, som bliver vildfarne. Vi ønsker, at menneskene til tider vil finde en mere direkte vej, for at vi sammen kan forberede de nye tider på Jorden.

Forløsning af fortidens mørke er en forudsætning for det videre arbejde. Forløsning og befrielse. Åbenhed for nytænkning som led i en evig fornyelse. Lad mørket vige. Gå vejen under vor inspiration og vejledning.


Lissabon er en port, som må åbnes i jeres hjerte og væsen,
for at et samspil kan påbegyndes.

Vær åben for dét, du ser, hører og oplever i både den indre og ydre verden.”Meditation i Lissabon 29/5 2006

”Befri de sjæle, som endnu er bundet i angst og mørke.

Slip din egen tyngde. Slip din egen usikkerhed
og gå da som en Lysets medarbejder ind i folket, ind i Lissabon.
Vær en gennemstrømmer og lad Lyset pulsere i dit væsen.

Styrke, vilje til manifestation. Ved rejsen til Lissabon skal den indre kraft styrkes. Lyskuglen under Lissabon skal styrkes. Ikke kun den halvdel, der vender mod havet og fremmede kontinenter, men også den der vender mod fastlandet for at styrke det europæiske samarbejde.”Lady Miriam

Lady Miriam
Peter Fich

”Jeg Lady Miriam er jeres ledsager og inspirerer jert i at arbejde på denne Lysets rejse ind i fremtiden. Jeg vil anspore hver enkelt af jer til at erkende og anerkende jeres potentialer. Jeg vil rense og styrke jeres indre lysflamme. Jeg vil på enhver måde støtte dette Lysets arbejde.

Jeg vil styrke og inspirere. Jeg vil rense og transformere og fremme transfigurationen.

Jeg er med jer.

Giv plads for mit nærvær og min inspiration.”Lady Miriam 29.5. 2006

”Jeg har set jert ønske om at indgå i og at være formidlere af den guddommelige hensigt og vilje.

Jeg Lady Miriam vil styrke den indre viljesimpuls i hver enkelt af jer, for at I mere direkte kan følge sjælens viljesimpulser. Jeg har set ind i jeres hjerter, og visse justeringer er allerede sket.

Den styrke, den renhed, den klarhed, som jeg repræsenterer, vil åbne endnu sovende aspekter i jert væsen.

Den guddommelige viljesimpuls vil forberede jer på Den Ny Tids komme.

Lad dig styrke, lad dig berige for at Guds kraft kan eksponeres gennem dit væsen.”Mesteren Jupiter 31.5. 2006

Mesteren Jupiter
Peter Fich

”Mesteren Jupiter vil denne dag træde nærmere til menneskene. Han vil aktivere lyslinier mod nord og øst. Han vil styrke det påbegyndte arbejde, som er en manifestation fra et højere viljesplan. Han vil sende en stråle ind på det 3. mentalplan for at vække erindringer om de løfter, der er aflagt inden inkarnationen. Han vil derved fremme Planen for den enkelte og for Jorden.

Hans kraft er stor, hans vilje er stor og hans åndedrag er som glødende ild.

Han ser dig, han ser menneskene og han kender Planen.

”Dette land og folk må styrkes gennem en indre viljeskraft, for at folket med denne indre viljeskraft og styrke, kan kende sin bestemmelse: At være en modpol til, hvad der sker i øst, hvor hadet så ofte flammer op. Her gemmes hadet bort, men erstattes og elimineres mere og mere af den guddommelige viljesenergi. Kærligheden næres, og selvværdet øges som en inspiration til samarbejde og udveksling af erfaringer, holdninger og meninger. Derved kan visse aspekter af Den Ny Tid fødes ind i dette folk.

JEG ER. DU VED OG FORSTÅR. Lad dybe erkendelser blive kendte i personlighedens bevidsthed og lad dem indgå i din forståelse af livet og livets udvikling.Den hellige Moder 1.6. 2006 i byen Sintra

Stilhedens Engel oplevedes ved sommerslottet. Gruppen skal påmindes indre centrering, indre nærvær. ans kraft er stor, hans vilje Lady Miriam vil heale og styrke gruppen denne nat, som en forberedelse til det indre arbejde.

”På denne dag må en dybere forvandling finde sted. På denne dag må den enkelte deltager selv søge dybere i sig selv og ind i dette lands sfære og historie.

Oplev denne dag som Den Hellige Moders dag. En blødgøring, en mildning, en healing.

Arbejd i dag med Portugals hjerteenergi. Dette blødende hjerte, som i sig har så megen smerte og lidelse, som nu må forløses. En smertedag, men også en glædens dag.

Lad englene gå blandt menneskene for at heale deres sorg, smerte og følelser af afmagt.

Vær selv stille og blid, mild og omsorgsfuld.”Den Stille Moder

”Jeg er Den Stille Moder. Den, der healer og bringer lindring. Den, der støtter og hjælper. Den, der forbereder fødslen og spiringen af det nye, som er på vej. Jeg er Stilhedens Moder. Jeg arbejder med urstoffet og det stille rum. Jeg hjælper menneskene, jeg hjælper dyrene. Jeg arbejder i stilhed. Jeg er i dit væsen, som en del af din indre væren, en del af din puls.

Indånd stilheden. Vær selv stille, åben og lyttende.

Når støjen fylder, bliver den en hindring for det dybere arbejde.

Vær stille og kontemplativ. Vær stille og vid, at jeg er med dig.

Jeg mildner din uro, din smerte, din følelse af ikke at slå til.

Vær en del af mit væsen – jeg vil give dig plads.

Vær stille og erkend, hvem du er, og hvilke opgaver der bliver dig givet på denne dag. Vær stille.”

Om aftenen en tjeneste med og for stilheden, Stilhedens Moder med fordybelse, healing, forsoning med dét, som er sket. En rensning af fortidens mørke og en åbning mod fremtiden.Andromeda Rex til gruppen:

”Mit folk er rede til at yde deres bidrag: At implementere visse aspekter af fremtidens kim ind i dette område af Jorden. Mit folk har mange observationer i forhold til udviklingen på Jorden igennem diverse baser. En flåde ligger altid over det nordlige Atlanterhav parat til indsats og med opgaver om at holde den rette balance. Mit folk er trænet til at differentiere og øjne målet. De er trænet til, at der arbejdes direkte og præcist i det optimale øjeblik.

15/6 2006 vil ske et gennembrud, som også vil påvirke de nordiske lande og deres befolkning. Der vil ske et længe forberedt løft af bevidstheden. I er en del af dette.

Lysdeoder bliver i denne nat indbygget i jeres legemer for at højne frekvensen og evnen til at være modtagere og formidlere. Mit folk står vagt omkring området for at sikre, at det ønskede lysarbejde kan ske, og næste led i Planen kan gennemføres.

Fokusering, præcisering fremmer vejen mod de næste intergalaktiske åbninger, som flere af jer er en del af.

Giv plads for frihed og storhed i dit væsen, for at mit folk kan arbejde

ind i og gennem gruppen.

Pyramidetemplet er under opbygning. Fundamentet er skabt og det videre arbejde er i gang. Frihedens flamme brænder i dette tempel, kun synlig for de få.

Lad Frihedens Flamme brænde i dit hjerte og i Lissabons hjerte på denne dag.

Mit folk følger dig, følger jer for klargøring til mødet dagen efter i morgen, hvor en lysfest vil finde sted.

Vær hilset I brødre og søstre af lyset. Vær hilset.”Mesteren Jupiter

”Jeg ser, jeg hører, jeg iagttager både skyer og lysformationer. I den kommende tid vil jeg træde nærmere ind i Jordens sfære og i særlig grad inspirere statsledere til at gå med i Unionen, gå mod fællesskabet og erkendelsen af, at alle må medvirke til at løfte Jorden frem mod lysere tider og nye værdier.

Flere mestre (fra andre galakser) er ved at flytte deres opmærksomhed fra andre solsystemer ind i dette. Det vil betyde markante frekvensskift i den menneskelige bevidsthedssfære. Det vil medføre drøftelser, samspil og udveksling på højere planer end tidligere. Det vil medføre evnen til at gennemskue og arbejde mere direkte uden de mange forbehold. Essensen vil være en ledetråd.”Lady Miriam 3. juni 2006

”Og se jeg kommer med mildhed og styrke. Jeg eksponerer mit væsen ind i dette land for at fremme den indre styrke, evnen til at stå fast, ønsket om fremskridt og nytænkning.

Mange mener at vide, men kun få ved. Den jordiske verden er fuld af meninger. Men hvem ved, kender og forstår de guddommelige livsprincipper? At mennesket må arbejde med og ikke imod for at fremme udviklingen, fremme styrken med kærlighed og nænsomhed.

Jeg bringer styrken, jeg bringer håbet, jeg åbner for fremtidens perspektiver. Jeg vejleder de søgende, de usikre, men kun få kender mit væsen, og endnu færre har kendskab til mit intergalaktiske virke og samarbejde med mestre i andre galakser og andre solsystemer. Af dette er Jorden kun en del, men væsentlig i det store samspil.

Vov også du at ekspandere din bevidsthed til at række ud mod og ind i andre virkeligheder.

Lad indre lysgeoder samspille med de velkendte for at nyt kan åbenbares.
Tvivl aldrig på dit indre mod, din indre styrke.

Altid er jeg repræsenteret i dit væsen som viljen til udvikling og fremskridt.

Kald på mig i din mulige sorg, forvirring og usikkerhed, og jeg vil komme til stede.
Lad os sammen vise vejen.

Jeg har talt.”Mesteren Jupiter

”Min styrke, min kraft vil omslutte jer på denne dag. Selv om der også blandt jer hersker en vis forvirring, bliver arbejdet gjort. Den menneskelige bevidsthed er endnu uformående. Dette skal dog ikke hindre din søgen mod højere mål og indre forståelser midt i en til tider hektisk hverdag. Lad min styrke blive din styrke.

Opgaven på denne dag til den enkelte er:

Giv plads for indre styrke.

Giv plads for indre mod til at være DEN, DU ER.

Dette er dit mål, dette er din opgave.”

Denne aften opleves en meget stærk rensende blæst af alt det, som var hvirvlet op. To oplevede en kraftig ildsøjle.Styrkelse af Lyset over Lissabon 3.6. 2006

Der oplevedes over Lissabon en styrkelse af Lyset. Dette for at styrke Lissabon som et samlingspunkt for det portugisiske folk og den information, som formidles dybere og dybere, længere og længere ind i landet. Dette kosmopolitiske center er reaktiveret og impulser for Den Nye Tid vil mere og mere blive aktiverede herfra.

Byen vil i fremtiden blive en lysende by med lysende universiteter.

Der oplevedes en mægtig krystalform over Lissabon. I toppen af denne 12 rumskibe, i midten af og omkring diamantformen. 12 ærkeengle, og Lyset strømmende fra den nedre spids ned mod Lissabons indre kraftcenter. Og Lyset strømmede også fra gennem, gruppens midte og direkte ind i Jorden. Endvidere oplevedes en nænsom moderenergi.Andromeda Rex 3.6. 2006

Andromeda Rex
Peter Fich

Det Galaktiske Råd er samlet. Impulser strømmer mod Jorden direkte gennem diamanten og ind i Lissabons hjerte- og kraftcenter.

”Jeg er dén, der igangsætter og overvåger dette arbejde i samarbejde med mesteren Jupiter og Greven som MahaChohanen. Den guddommelige viljesimpuls, som styrker det igangværende arbejde.

Meget er renset og synkroniseret. En intensivering af lysimpulser har fundet sted og vil fortsætte en tid endnu. Den jordiske lysgruppe samlet i Cascais har været og er en del af dette arbejde, primært via jer indre lysidentitet og med fundering i jeres personlighed. Kl. 12 i morgen formidles en særlig impuls. Vær opmærksom på dette.”

”Andromeda Rex er en del af viljesimpulsen udstrømmende fra selve Sollogos væsenet, men Melchizedek er en del af dette arbejde og også Metatron, som ærkeengelvæsen, samt mange flere.

Lad dit indre og ydre jeg samspille.

Vær fortsat til rådighed for lysets arbejde i det nordlige Atlanterhav,

I som er kaldet til dette virke.

Lys, lys, lys, samspil af lyskræfter, intergalaktisk samarbejde til fremmelse af en jordisk føderation. Forbind jer i morgen med andre lysende netværk og lad Fatima blive en del af jert afsluttende lysarbejde.”Tema for tjenesten 4.6. 2006

Den 3-foldige hjerteflamme, Guds vilje, Guds kærlighed, Guds Helligånd og aktive intelligens.

Tro – håb - kærlighed. Se jer som en af mange lysgrupper, en del af Jordens lysende netværk – og åbn jer mod de kosmiske og jordiske lysklange.

Vær den modtagende pol. Giv plads for Guds viljeskraft og dermed næring til skabelsen af det nye, som er på vej. Indre og ydre viljeskraft, kærligt bevidst samspil. Tillid, åbenhed i befolkningen. Vær til stede og i kontakt med folkesjælen.Lady Miriam

”Stor er min glæde over det lysarbejde, som har fundet sted, og som har styrket den guddommelige viljesimpuls i dette land og folk, styrket et intergalaktisk samarbejde og styrket visse lyslinier.

Stor er min glæde over at følge gruppen og se de virkninger, som kan effektueres, når en gruppe bevidst stiller sig til rådighed for Lysets pulsering og den guddommelige viljesimpuls.

Stor er min glæde over at se de forandringer, som har fundet sted med eliminering af mørke og angst.

Stor er min glæde over at se de varige forandringer, som nu har fundet sted i jeres legemer og dermed fremmelse af evnen til at bære og formidle lys.

Jeg hilser jer – jer hilser dig. Min styrke er din styrke. Mit mod er dit mod.

Lad os gå mod fremtiden i et fælles Lysets samspil – den fremtid, som er en del af Planen.”The Queen named Fatima - en engledronning med særlige healende opgaver i englehierarkiet

”Som det healende væsen jeg er, vil jeg komme til stede under jert fælles møde for gennem denne gruppe at sende min velsignelse ind i det nu styrkede netværk over og i Portugal. Dette mit elskede land og folk, som har gennemlevet både storhedstider, rædsel og smerte.

Håbet er styrket og Mit virke er styrket gennem jert nærvær.

Befolkningen kan åbne sig mod en lysende fremtid.”

Lysarbejde i Norge under ophold på Kjerringøy 23. - 30. juli 2005

26 mennesker, 10 fra Norge og 16 fra Danmark medvirkede i et indre lysarbejde i Nord. Gruppen mediterede to gange dagligt og fik løbende inspirationer. Det blev en dyb og (op)lysende uge i en fantastisk natur og med et fint samspil. Lysarbejdet i Nord blev indledt gennem 11 deltageres rejse med bil fra Danmark og Sydnorge og fælles lysarbejde fra Trondheim og nordover i løbet af 3 døgn. Inspirationer v. Inge Olsen.Andromeda Rex 29. juli 2005

Kjerringøy Rorbusenter
Foto: Randi Andersson

"Opgaven er tæt på at være fuldført. Lysporte er blevet åbnet, hvorigennem nye impulser kan strømme. Hjælpen til Jorden er intensiveret. Det ses nu tydeligere, hvor lyskræfter kan gå ind og hjælpe. Jeg og mit folk er taknemmelige for denne gruppes medvirken, idet den har skabt et fokus, hvorigennem det har været muligt at reaktivere lysdepoter og fremme lysaktiviteter mere direkte ind i livet på Jorden. Ofte står vi magtesløse. Kan se, hvad der er ønskeligt, men kan ikke træde i aktion på grund af menneskenes manglende forståelse og manglende foki at arbejde igennem.

Det er vort håb, at medlemmer af denne gruppe fortsat vil stå til rådighed igennem den fælles lysklangbund, der er skabt ..... Den lysdiamant og de lyssymboler, som er aktiveret i de enkelte medlemmer vil for altid for os være mulige at arbejde igennem, da de er som receptorer og reflektorer af indstrømmende og (re)aktiverende lysfrekvenser. ..... Nogle af jer har yderligere fået tilkoblet en mere direkte forbindelse til mit folk, hvilket også er fremmende for lysinteraktionen mellem Jordens befolkning og jeres brødre, søstre og lysmestre på Sirius. Jeg har talt og mit folk været i aktion, og opgaven fuldføres unders jeres næste samling.”

Greven:

"Jeg Greven har via mine hjælpere nøje fulgt arbejdet i Nord. Alt er gået efter planen. Indre åbninger er sket, hvorigennem også Hierarkiet kan arbejde både i de enkelte rejsende og ind i helt specielle lyssfærer, som tidligere har været lukket og dermed utilgængelige.

Vi er taknemmelige for den hjælp jeres tilstedeværelse, ydmyghed, nærvær og åbenhed i forhold til det arbejde, I har været en del af, har bevirket, og som dybest set ikke fuldt ud kan forstås via den menneskelige bevidsthed.....
I ydmyghed og kærlighed hilser jeg denne gruppe.

Greven af St. Germain."

Lysrejse til Tyrkiet

Maj 2005 med 12 kvindelige deltagere

Inspirationer v. Inge Olsen efter 6 døgns lysarbejde og ophold i landet

21. maj 2005 i byen Side

Maria
Birgitte Fich

Maria: "En taknemmelighed synger fra mit hjerte. Landet er belivet, og megen smerte er forløst. Nye tider er på vej med glæde og solskin i hjerterne - og en begyndende åbenhed mod den højere plan, som menneskene endnu ikke er samstemt med.

Devaerne synger og glædes og vil nu medvirke mere direkte i den videre plan. De befriede sjæle er fulde af taknemmelighed over at bliver ført til Paradis og der opleve glæde og lys. De hjælpes langsomt videre, og de ihjelslåede lidende dyr varmes af den astrale sol og bliver healet.

Min fryd, min glæde og taknemmelighed spiller nu som indre toner ikke blot i mit væsen, men ind i Jordens væsen som en velsignende healede energi."

Kwan Yin
Birgitte Fich

Kwan Yin: "Jer medvirken har intensiveret og fremmet det indre lysarbejde. Slumrende lyskræfter har fået næring til vækst og blomstring. Mine hjælpere har hele denne uge gået blandt devaer og mennesker for at fremme væksten, og for at de indre kvaliteter kan blive medspillende.

En tid vil dette land og folk skulle assimilere det, som er aktiveret. Herefter kan vi igen vende tilbage for et dybere lysarbejde.

Væksten er fremmet. Samspillet er aktiveret og intensiveret mellem de mange lysvæsener og lysbevidstheder, som har opgaver i og for dette land.

Min velsignelse vil denne dag lyse gennem jeres øjne direkte ind i de riger, hvori I færdes."

Nationaldevaen hilser og takker og vil arbejde videre med og for de lyskræfter, som er intensiveret både i hans væsen og i landskabsdevaernes væsen, for at samspillet kan øges og tendensen til egenrådighed og isolation mindskes."

Lysrejse til Ungarn-Rumænien 18 .- 28. august 2004

Uddrag af inspirationer op til og under denne rejse v/ Inge Olsen

Med 13 deltagere fra DanmarkGrevens repræsentant 29. januar 2004 som oplæg til rejsen.

Greven af St. Germain
Peter Fich

At rejse til Ungarn og Rumænien er som at rejse i hjertet med både smerte og glæde, med tyngde og glæde og med mulighed for forløsning. Menneskene bærer i deres hjerte megen smerte, som hindrer den enkelte, og som hindrer mennesker generelt i at komme dybere og der finde dybderne i Guds væsen.

Megen smerte er oplevet i de lande, som I planlægger at rejse til efter vort ønske. Megen glæde er oplevet i de samme lande, men disse har svært ved at spille sammen og derved åbne for nye tider. Som gruppe og som enkeltindivider kan i medvirke til at forløse en del af den gamle smerte i befolkningen og i landet. I kan styrke de større devaer i deres arbejde, og I kan medvirke til at indgyde mod i befolkningen til at slippe det gamle og åbne for det nye, som er på vej.

Som repræsentant for Greven kan jeg meddele jer, at så snart den endelige beslutning om deltagelse er taget i den enkeltes sind og hjerte, da kan forberedelse begynde i jeres hjerter og væsen og i de pågældende landes hjerter og væsen. Den megen lidelse må og skal nu forløses, for ellers holdes udviklingen i denne del af verden tilbage. Menneskene kan ikke ved egen hjælp forløse de snærende bånd, og vi kan ikke gå ind uden hjælp fra mennesker, der stiller sig til rådighed for et dybere lysarbejde.

For nogle er det mere åbenbart at rejse til andre lande med mulighed for selv at løftes. Her vil forløsningen ske i hver enkelt af jer, i befolkningen, i naturens riger og i de væsner, som har til opgave at føre disse lande frem mod Den Ny Tid på Jorden. Vi vil arbejde med jer, vi vil forløse jer. Derved kan den gamle smerte forløses, og glæden og lysten til livet og til at fremme udviklingen genvækkes.

Jeg Greven kalder i denne tid på mange af mine disciple og mange af dem, der i tidligere tider har tjent mig som led i deres egen træning. Jeg kalder og kalder for at genvække de dybere toner og ønsket om at medvirke til at fremme udviklingen. Jeg kalder og genvækker de dybe toner. Jeg kalder og genvækker jeres erindringer. Jeg kalder og genvækker de kvaliteter, hvormed I kan samarbejde om at hjælpe verden.

Lyt til dit hjerte – lyt til din sjæl og lad dig føre derhen, hvor du har muligheden for at medvirke i et dybere arbejde under min bevågenhed.”Lady Portia 18.8.2004

Den Violette Flamme
Peter Fich

”Jeg er den indre vejleder på jeres tur. Jeg vil guide jer og hjælpe jer til at åbne for det indre samarbejde - ikke en enkelt proces, da modstanden visse steder vil være større end forventet. Dette land har haft mange sørgmodige perioder og for folket som helhed, er der en del modstand mod nye tider - selv om andre ønsker et vestligt samfund.

Jeres opgave i de kommende dage er at medvirke til at transmutere en del af det mørke, som ligger over landet – ikke direkte, men igennem jeres indre dedikering. Meditationen i morgen tidlig må være dyb og samtidigt åbnende. Jeg vil komme til stede. Jeg har til opgave at befri landet og dets folk fra fortidens lænker og åbne porten mod fremtiden. JEG ER JEG ER JEG ER.”

Frigørelse, forløsning, blødgøring, påkaldelse af de hellige flammer oplæg til tjeneste

”Lad flammerne bryde igennem én efter én, lad dem aktivere landets indre lys. Lad Guds hellige lys flamme i Rumænien for at styrke hjerteflammen i Rumæniens hjertecenter og i det rumænske folk.

Lad nationaldevaen åbne sig mod dette forløsende øjeblik i landets historie. Lad flammerne lyse og danse, frigøre og forvandle. Lad den transmuterende ild frigøre og forløse det fastlåste.

Lad hjerterne åbne sig mod dét, som er på vej. Det er som om, at der i de syv borgtårne er syv krafttempler, hvis kraft gradvis skal frigives, endvidere syv kors.”Indtryk under tjenesten: Folkesjælen har bevaret indre værdier trods lidelse og undertrykkelse, Mesteren R kom til syne i en triangel med Greven af Saint Germain og Lady Portia. Healing og vitalitet via krystalverdenernes medvirken. Luften blev lukket ud af mørket, porte blev åbnet. Greven tonede ud: ”Mit land og mit folk”, og når han siger mit land, mit folk menes Ungarn, Rumænien, Bulgarien og Slovenien.Nationaldevaen 19.8.2004

”Jeg fryser, hjælp mig til indre varme. Jert nærvær vil hjælpe mig til styrkelse af min opgave. Lad mit væsen ekspandere.”Lady Portia

”I AM Lady Portia, I AM. I AM sustaining you in the process entering into this country and its people. I AM sustaining each of you in your individual process. I AM in front of you, I AM behind you. I sustain your process entering into this country. I am minimising the resistance.

Jeg støtter dig i processen ved at komme til dette land og dets folk. Jeg støtter hver eneste af jer i jeres individuelle proces. Jeg er foran dig, jeg er bagved dig, jeg støtter dig i processen ved at komme til dette land. Jeg minimerer modstanden. Jeg baner vejen for det arbejde, som er forestående. Jeg illuminerer hjerterne. Jeg illuminerer sindene. Jeg er med jer individuelt og som gruppe. Ingen har tidligere været med i den form for arbejde, som er under planlægning til manifestation og udfoldelse under jert ophold.

I må være tålmodige. I må være udholdende i jert ønske om at hjælpe dette land ind i fremtidens lystunnel. Greven venter for enden af denne tunnel på at modtage sit folk. Det folk, han har lovet at hjælpe i både modgang og medgang i henhold til den højere plan, men Greven er i denne tid optaget andet steds i verden, og I gætter måske hvor.……

Flammen for Den gode Vilje viser vejen, og et hvert ønske om vinding til eget bedste, må slippes. Vær nærværende og bevidst om, at DU ER, og at Guds hensigt udtrykker sig gennem dit liv og din tilstede-værelse i dette land. Vær hilset I brødre og søstre af lyset. Vær hilset.”Tema for dagen den 21.8.2004 Sibiu
Befrielse fra fortidens lænker og at sige ja til forandring

”Gruppen er nu ved at være rede til det dybere arbejde for Rumænien. Det arbejde, hvor der gås dybere ind i smerten i menneskenes bevidsthed. Dét arbejde, som også vil kunne opleves som smerte for de enkelte deltagere, for det er at gå gennem de barrierer, som er forsvar mod Lyset og mod erkendelsen af de dybere værdier i livet.

Lady Portia og hendes hjælpere vil i særlig grad være i jeres nærhed i de kommende dage, hvorefter Greven planlægger at blive mere nærværende. Intensiteten i arbejdet vil gradvis øges, og der vil blive åbnet for renselse og samspil. På dagen i dag vil gruppen opleve en inderlighed og en forbundenhed med folkets smerte og følelse af nederlag og mindreværd, som i løbet af dagen fører videre mod befrielse for fortidens lænker og åbning mod forandringer.”Lady Portia 21.8.2004 Sighisoara

Lady Portia
Peter Fich

”I AM Lady Portia speaking, the Lady of the Seventh Ray. Når jeg ser ud over dette land, ser jeg glæde spire. Jeg ser, at mørket viger. Jeg ser, at ”jert arbejde” allerede har sin virkning.

Min stemme er kun vejledende for dette land og dette folk, som gennem lidelse og undertrykkelse alligevel har formået at bevare de indre værdier. De har været ydmyget, men ikke mistet den indre værdighed. De har været i krig utallige gange, men er ikke veget. De kender deres land og rødder, når vi taler om de oprindelige befolkningsgrupper.

Jeg/vi ønsker, at I denne aften vil arbejde med hjerteflammen i den rumænske folkesjæl. Vi ønsker, at uselviskhed og styrke vil finde sammen og berige de kvaliteter, som allerede ligger i den rumænske folkesjæl. Styrke, selvværd, venlighed og ønsket om at komme i møde.

Slip begrænsningerne og lad det transmuterende violette lys forvandle dette land og folk til en blomstrende oase, som kan berige alle besøgende og alle de omkringliggende lande. Lad det rumænske folk blive beriget af egne iboende kvaliteter.”Mesteren R under tjenesten 21.8.2004 i Sighisoara

Mesteren R. komme til stede. Han velsignede med visdom og kærlighed og løftede sit folk uanset race og religion. Og disse lande var Ungarn, Slovenien, Rumænien og Bulgarien, som fik hjælp til at slippe fortidens lænker og åbne sig mod fremtiden. Mesteren R. stod højt oppe i sfæren og sammen med Greven af Saint Germain og Lady Portia dannedes en triangel igennem hvis midte en violet diamant blev sænket ind i hjertet af Rumænien og folkesjælen. Mange violette devaer og engle var til stede under denne ceremoni.

7. stråle gå ind i landet og at folket i dette land ikke knækkede ryggen eller halsen, men også har kunnet rejse den igen. Der blev oplevet pyramide krystaller overalt i landet, som udstrålede kraft og beskyttelse, så deres indre væsen blev afsløret for dem. Rumænien har på nogle områder været en spydspids for Jordens udvikling.22.8.2004 Sighisoara

”En dyb fred sænker sig, som befrier sorg og smerte i landet og jer.

Lad sorg og smerte løsne sit greb. Lad solen danse i hjerterne.”Lady Portia 22.8.2004

”I AM Lady Portia speaking. The group did a good work yesterday evening. Today you will experience it as quite different day……..

En del af mit væsen er til stede i jeres hjerter og bevidsthed, således at det er muligt at arbejde, forvandle og transmutere, hvor det er muligt, ind i landet og ind i hver enkelt af jer. Mine engle følger jer på turen i dag og vil sammen med jer medvirke i et indre lysarbejde i den saltmine, I skal besøge. Lyset, det violette transmuterende lys, kan da arbejde via saltkrystallerne ind i Jordens dybere lag. Vær hilset brødre og søstre af Lyset. Vær hilset.”Lady Portia 23.8.2004 Predeal Casa Olga

“I follow you, I follow you and see everything that happens in this area and in each of you. My heart is full of joy and you have to know that your travelling in this country has helped in ways you will never understand. So, please, continue your dedication for the light in this area. Please, go on with light and love in your being and behaviour. Please, go on. I bless you, I bless you and let your heart be open for my love and care.”

Lady Portia taler: ”Jeg følger dig. Jeg følger dig og ser alt, hvad der sker i dette område og I hver af jer. Mit hjerte er fyldt med fryd, og du må vide, at jeres rejse i dette land har hjulpet på måder, som I aldrig vil forstå. Så derfor beder jeg om, at I fortsætter med jeres dedikation for Lyset i dette område. Fortsæt venligst med lys og kærlighed i jeres væsner og opførsel. Fortsæt venligst.

”Jeg velsigner jer, jeg velsigner jer. Lad jeres hjerter være åbne for min kærlighed og omsorg.”Inspiration fra bjergdevaen over for hotellet i Predea 24.8.2004

I am the deva of this area and I have been longing for your arrival. Tones have been playing all around in Rumania telling about your arrival. I have myself a kind of master degree, because I have been on this earth since the beginning. I know my work, and I know my dearest workers around me in this part of the world.

I am wondering, sometimes, why people are so occupied of things and happenings, which are not everlasting. I am wondering, why people cannot see that they are part of the greatest evolution ever taking part on earth. I am wondering, why people cannot see the cosmic light and love we all are breathing.

You and I are common, because we know. I breathe my light and love to everyone in this group, and I look forward to your deva meeting this morning. I bless you and will open my aura and my being for your work this morning for this lovely country, where there is so much enclosed love and light, which more and more will be opened for people’s eyes and understanding, and the inner love shall be blooming, and expanding of the inner love, as flowers. Be blessed.”Greven 24. 8. 2004i Predeal Casa Olga

”Dear friends. To-morrow I will welcome you in Hungary, my country. Until then enjoy your last meal and evening in Rumania. Lady Portia, still takes care of you. The deva in the area,The National Deva, and devas all around in Rumania, are looking forward to this evening and the coming lightwork. We do the same! To-morrow evening I will meet you in Budapest. Play my music and I will come. Be blessed and be my guests.”

I Rumænien har vi kørt 1 600 km med vores bus. Af nogle rumænske healere på det sidste hotel, Casa Olga, fik vi oplysning om et helligt bjerg i Rumænien. Navnet er VarfulOmul, som skulle være en af de stærkeste energibjerge, som forbinder Jorden mod universet, og hvortil mange valfarter.Nationaldevaen 25.8.2004

I flyet på vej fra Bukarest til Budapest takkede Inge på gruppens vegne nationaldevaen for vort ophold i Rumænien. ”My pleasure” lød det tilbage.

Lady Portia:

”I will follow you to Budapest. You did the work you were supposed to do. The fulfilment will take place on your last evening in Budapest with a cosmic service and meditation.

For the group being in Budapest it is important both to relax and to experience. Follow your inner guidance and go where you are led to go for lightwork. What you do to your physical body, is up to you. Our biggest wish is your coming and staying in Hungary and Budapest. Be aware of your thoughts and feelings, you are followed by many beings.

In the heart of Budapest is a secret never told to anyone. Your group will be a part of the opening of this secret placed thousands of years ago. This secret will help people to understand what they are supposed to do. Hungary is a country of will, be aware of that. I will be back.”

Da Inge bad om tilladelse hos den ungarske nationaldeva til at gå ind i landet for lysarbejde, blev denne anmodning afbrudt og det lød tilbage:

”You are expected. Welcome”Greven 26.8.2004 Budapest

”Dette land er i fuld gang med en opvågning, men interessen for det spirituelle aspekt af livet, er endnu i sin vorden. Greven har kaldt denne gruppe lysarbejdere til sit land for gennem dem at kunne arbejde mere direkte ind i det ungarske folk, som lever meget behovsorienterede. Befolkningen er sovende, hvad angår det spirituelle. Det er, som om der på et tidspunkt, blev lagt låg på, og dette låg skal gruppen vedvirke til at løfte.”

Greven: ”Jeg taler til dit sind, jeg taler til dit hjerte. Mit folk lider, og når det lider, mærker også jeg lidelsen, som skyldes lukkethed og ængstelse for dét, som ligger ud over det håndgribelige. Forandringer er på vej, som en indre og ydre revolution. Under jert ophold kan skabes en port ind i modstanden, og forvandlingen vil da kunne ske indefra.

Vær tålmodige, som jeg er tålmodig. Vær vis i din forståelse, som jeg er vis i min. Lad arbejdet påbegyndes.”

Greven senere: ”I welcome you, I welcome thee, I welcome you to this land and this country and Budapest. Let my tones play in your heart all day and let us meet to night.”Indtryk under meditation ved Fredstatuen i Budapest – af os kaldet Frihedsstatuen

Efter meditation ved Fredstatuen i Budapest

Inge: I bjerget blev en indre krystal aktiveret. Der oplevedes, at violette engle dannede en portal og at en krystalenergi boblede op, dannede et æg, som åbnede sig som en lotus. Frihedsflammen blev aktiveret og vibrerer nu kraftigere ind i Budapest.

M: Der lød en krystalklokke i universet, som vibrerede både oppe fra og ned. Jeg så flere lyse og mørke violette farver, og lyse farver i alle regnbuens farver. Det var som om, at der skete en samling mellem Jordens indre krystal og en krystalklokke. Krystallen i bjerget svingede som et pendul. Den violette energi flammede op. Vandets tone blev slået an, og lysvibrationer blevet slået an, som fremmer lysarbejdet i Ungarn. Samarbejde med frihedsflammer andre steder i verden, bl.a. New York.

Under en anden meditation oplevedes, at Greven favnede Ungarn med sin kappe. Et kosmisk lyskors blev aktiveret over landet, der vil skabe åbninger, rense. Greven kom med sin kappe, og bar foran sig en form for gyldent scepter, som udstrålede laser-agtigt violet lys, og Jorden åbnede sig.Tema for tjeneste 28.8.2004

Åbning mod Jordens indre centrum, åbning af krystalenergi, frihed, glæde, ekspansion. Lad disse toner spille ind i det ganske land.

Greven”Den violette flamme brænder i hjerterne. Den brænder overalt. Transformationen af gamle mønstre er i gang gennem indre illumination. Ilden brænder i dit hjerte, for også du skal videre. Gruppen er som et brændpunkt, hvor igennem der kan arbejdes, ikke kun i Ungarn, men også i omkringliggende lande. Gruppen er som et fokus for min bevidsthed, hvor igennem der kan arbejdes ind i landet og ind i den ungarske folkesjæl.

Lad os sammen gennembryde modstanden, stivheden og konstateringen af, at være sig selv nok. Lad landet illumineres af Den Gylden Violette Flamme.”27.8.2004 morgen

Gennembrydningen ER sket. Den indre lyskrystal har dannet fontainer af lys, som skaber nye åbninger. Låget ER perforeret. Ekspansive glædesrytmer lyder flere steder. Trompetfanfarer spilles og de tunge lommer er ved at tømmes.
27.8.2004 aften

Peter Fich

Indtryk ved Inge: Der blev af engle skabt en himmelsk åbning og en kanal fra Budapest og Jorden mod himlen. Kristus kom til syne med Morya (1.stråle), Manuen på sin højre side og Greven, som Maha Chohan ( 3.stråle) på sin venstre side. Alle bærende et lysende sværd, hvor de holdt på skæftet og havde spidsen opad.

Morya bar et hvidt lysende sværd changerende i blåt, Kristus et gyldent sværd og Mahan Chohanen et violet strålende sværd. De tog plads omkring en form for gral, en åbning mod Jordens indre centrum. Sværdspidserne mødtes, og i det øjeblik skete en manifestation af Guds viljes aspekt, en nedfældelse af næste fase af den guddommelige plan for Mellemeuropa.

Derefter påkaldelse af de himmelske mødre, kvindelige ærkeengle, mestre og andre lysvæsener. En kæmpestor blå himmelsk katedral blev dannet over Ungarn. Et himmelsk kor intonerede det feminine kristusaspekt. En befrugtning af det guddommelige viljes aspekt af planen fandt sted. Barnet symboliserende fremtiden for Mellemeuropa blev født. Den Nye Tidsalders kim og kvaliteter næres nu i den europæiske vugge, og landene vil mere og mere finde deres plads i denne europæiske gral for den videre udvikling.

En sløjfe blev bundet mellem Rumænien, Ungarn og Bulgarien. Det ønskede lysarbejde i disse lande er fuldbragt. De rejsende lysgrupper har fungeret som fødselshjælpere og været et afgørende led i fødsel og manifestation.

Ungarns hjertecenter er nu belivet, og i fremtiden vil lysimpulser mere og mere pulsere ind i befolkningens hjerter og sind.28.8.2004 afrejse

”Det arbejde, som denne gruppe skulle være en del af, er udført. Befrugtning, fødsel og begyndende udfoldelse af det nye liv i begge lande og Europa, er sket. Herfra går udviklingen videre med lys, glæde og ekspansion. Virkeliggørelsen af den guddommelige plan er intensiveret, og de pågældende land kan ikke længere holdes tilbage af fortiden eller forblændes af fremtiden. Livet må leves i nuet med erindringer fra fortiden og med åbninger mod fremtiden.

Kulturen vil blomstre, og de pågældende lande vil finde deres politiske og økonomiske balance med samtidig balanceret vækst og udvikling af individet og de enkelte lande. Mange lysidentiteter er vækket for deres fælles opgave om at skabe en lysende fremtid fri af fortidens begrænsninger.

Lad da solen danse i jeres hjerter og modtag vor tak for aktiv deltagelse i udviklingen af de specialer, som Rumænien og Ungarn skal bidrage med ind i et europæisk fællesskab.

Jeg takker jer, jeg takker dig. Vær velsignet og vid, at du i hjertet arbejder for en lysende fremtid for det

Lysrejse til Corsica maj 2004

Et indblik i lysarbejdet på Corsica v/Inge Olsen

9 mennesker tog afsted med en indre dedikation om at stille sig til rådighed for lysarbejde på Corsika. Ugen blev intens med daglige meditationer og 3 dybere tjenester. Indtrykkene er mange, men bl.a. kan nævnes, at vi under vort ophold kom i kontakt med, oplevede og skulle arbejde med:
At lade freden sænke sig for at give plads for Enhedens Flamme, kontakt med en fransk mester, som arbejder ind i fransktalende befolkninger og står for frihed, lighed og broderskab, hjælp til øens deva, som næsten virkede desillusioneret over manglende "samarbejde" mennesker imellem og devaer imellem. Enhver har været nødt til at passe på sig selv i øens turbulente historie.Inspiration som oplæg til en af vore lysmeditationer

"En søjle af ild vil bruse frem fra Jordens indre for at bortbrænde mørke og illuminere hjerterne. En forvandling vil finde sted - og ingen vil være uberørte heraf hverken i menneskenes eller devaernes verden.Den Franske Mester

”Jeg Den franske Mester er med jer. Øen Corsica er mit smertensbarn. Den ligger som en knude i middelhavsområdet uforløst af fortidens bånd - og jeg ser smerte i den korsikanske devas væsen. Den er ikke i stand til at ånde frit, og den er ikke i stand til at forene sine hjælpere med The Spirit of Corsica. Dette må og skal ske med jeres medvirken.

Templet for The Spirit of Corsica skal genopbygges. Enhedens Flamme vil brænde i dette tempel og forene det stridende folk og de stolte og egensindige devaer på øen, for at fornyelsen kan finde sted, og for at eksponeringen kan finde sted af den lysende fremtid, der ligger for denne ø, som mere og mere vil udvikle sig til en perle for mennesker og dyreliv med devaernes medvirken og bevågenhed. Med tiden vil refugier blive dannet både fysisk og æterisk. Vandet på Corsica vil blive helliggjort og heale nye og gamle sår."Uddrag af inspiration fra Greven af Saint Germain
efter den sidste fælles lysmeditation:

Greven af St. Germain
Peter Fich

"…..Det skred, der nu er sket i den korsikanske bevidsthed, har længe været ønsket, men at nå dertil har været yderst vanskeligt. Jert ophold på øen har været en stærkt medvirkende og nødvendig faktor for, at det kunne ske. Og det I har oplevet eller er blevet delagtiggjort i gennem jert lysarbejde og meditationer ER SKET."

Oplevelserne var mange både for den samlede gruppe og for den enkelte. Meget mere kunne refereres, men mest intenst er naturligvis selve oplevelsen under flere dages ophold og meditationer. Øens natur er fantastisk, og enhver lysarbejder kan hjælpe øen ved at bede om, at Enhedens Flamme styrkes, og at Freden sænker sig over øen og i menneskenes sind og hjerter. Derved styrkes både devaer og øvrige indre hjælpere i deres arbejde for Corsica.